A Pravda mai száma beszélgetést közöl Ján Mikolaj (SNS) iskolaügyi miniszterrel, aki kifejtette, hogy a tervezett reform egyik fő célja a tananyag mennyiségének csökkentése. Az iskolaügyi reform értelmében a kötelező tantárgyak esetében a legnagyobb óraszámban a szlovák nyelvet és irodalmat tanulnák az alap- és középiskolákban, de elsősorban is az alsó tagozaton, ahol a tananyag 30 százalékát alkotnák az államnyelvvel kapcsolatos ismeretek.

Prioritást élveznének továbbá a reform szerint a természettudományi tantárgyak és az idegen nyelvek. Újdonság, hogy az első idegen nyelvet már a harmadik osztálytól kezdenék tanulni a gyermekek, míg hatodiktól a második idegen nyelvvel is ismerkedni kezdenének. A tervezett reform része az iskolai testnevelés megerősítése is.
Ami a reform gyakorlati bevezetését illeti, a miniszter ezzel kapcsolatban elmondta, hogy minden iskolatípusban a legalsó fokon kezdik, tehát szeptembertől az új koncepció szerint kezdenének az alapiskolák első és ötödikes tanulói, valamint a középiskolák elsőéves diákjai. A beszélgetés további részében szó esett a magán- és az egyházi iskolák helyzetéről, a pedagógusok státuszával kapcsolatos kérdésekről, valamint a reform nemzetiségi iskolákat érintő tervezett részeiről.

A Pravda napilapban közölt beszélgetés utolsó részét, mely a nemzetiségi iskolákkal és a miniszterelnök által már korábban említett „nemzeti büszkeség és hazafiasság növelésével” függ össze, szó szerint közöljük:
A kormány a miniszterelnök elképzelése szerint növelné a gyermekek nemzeti büszkeségét. Miként fog ez megjelenni az iskolaügyi reform szintjén?
A nemzeti érzéssel kapcsolatos dolgok részei kell, hogy legyenek az egész oktatási folyamatnak. Tehát nem csupán a szlovák nyelvi és irodalmi, valamint a történelemórákon. Mindez a pedagógus hozzáállásáról is szól, például ami a tanterem díszítését illeti. Egy dolog a technikai rész, tehát az, hogy a tanmenetekben benne lesz a nemzeti érzés növelésének szükségessége. Fontos azonban az is, hogy maguk a pedagógusok is elsajátítsák ennek módját.
A tantermek díszítéséről beszél, az Ön irodájának falán azonban nincs kitéve a köztársasági elnök képe.
Új irodám van, és új címer is készül ehhez, viszont az érvényes előírások szerint a köztársasági elnök képét nem kell kötelező kitenni az osztálytermek falára. Kötelezően ott kell azonban lennie az állami címernek.
Mi fog változni a magyar nyelvű nemzetiségi iskolákban?
Mind az anyanyelv, mind pedig az államnyelv az állami művelődési program része és egyenrangúak. A magyar és a szlovák nyelvet is az első osztálytól kezdve ugyanakkora heti óraszámban fogják tanítani.
Nem lesz ez megterhelő a kiselsősök számára, akik még sem írni, sem pedig olvasni nem tudnak anyanyelvükön?
Az iskolai művelődési program keretében bepótolhatják azt, ami pluszfeladatként jelenik meg. Az érdeklődéstől függően az iskola kiegészítheti a magyar és a szlovák nyelvvel kapcsolatos dolgokat.
Miként változnak majd a tankönyvek?
A tankönyveket fokozatosan fogjuk cserélni. Ameddig az iskoláknak nem állnak rendelkezésükre az új tankönyvek, addig a régieket használják. Az iskolák a minisztérium által jóváhagyott tankönyveket használhatják vagy pedig a minisztérium által ajánlottakat. A saját iskolai szövegekbe, az iskolai weboldalakba és a segédeszközök kérdésébe a minisztérium nem fog beleszólni.
Továbbra is azon lesznek, hogy megváltoztassák a magyar nemzetiségi iskolákban használt tankönyveket még akkor is, ha esetleg erre a Smer ráfizet az európai szocialistáknál?
Én Hannes Swobodának az európai szocialisták frakciójából azt magyaráztam, hogy néhány, a magyar nemzetiségi iskolákban használatos tankönyv ellentétes a hatályos törvényekkel. Politikai pártok, konkrétan az MKP reklámjai találhatóak bennük, ami nem megengedhető.
Az ilyen könyveket egyszerűen el lehet távolítani az iskolákból és ehhez nem kellene elszlovákosítani valamennyi településnevet a többi magyar tankönyvben, ami viszont ellentétes a kisebbségi nyelvek európai kartájával.
Nem szeretnénk élezni a helyzetet. Azok a törvények, melyek érvényesek voltak az előző kormány tevékenysége idején, most is érvényesek. Mi csupán azt szeretnénk, ha ezeket a törvényeket betartanák. A tervezett új tankönyvek viszont már összhangban lesznek ezekkel.
Az iskolaügyi reformhoz megvan a koalíciós partnerek támogatása is? Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettesnek sok kiegészítése van a tervezett javaslattal kapcsolatban, így például azt kéri, hogy vezessék be az iskola előtti kötelező felzárkóztatást az ötéves gyermekek számára.
Mi nem szeretnénk kötelezővé tenni az iskola előtti felzárkóztatást, hanem a motivációs jellegű iskola előtti nevelést támogatjuk, mégpedig abban a formában, ahogyan azt a kormány elfogadta. Az önkormányzatok viszont ezt ellenzik, mert bizonyos hatásköröktől esnének el. A kormány kilenc koncepciót fogadott el, melyre ez a tervezett iskoalügyi törvény épül, tehát azt gondolom, hogy elfogadásra kerül majd a törvényhozásban.

Zuzana Petková, Pravda, FelvidékMa

Kapcsolódó cikkek:

Mikolaj pénzt osztogatott – főleg saját embereinek
A Monitor 9 tudásfelmérő teszt írása alatt a tanulókra rendőrök ügyelnének

Szlovák helyesírásból a minisztériumnak “elégséges”

Nagyrészt uniós forrásokból fedeznék az iskolaügy tervezett digitalizációját

Mikolaj elektronikus ellenőrzőkönyveket szeretne bevezetni az iskolákban

Új koncepció alapján már szeptembertől

Polgári engedetlenségre szólíthatják fel a felvidéki magyarokat