Nyitra megye közgyűlése januárban 28. rendkívüli ülésén elfogadta azt az általános érvényű rendeletet, amely kibővíti, módosítja és időszerűsíti a megye hosszúlejáratú területfejlesztési tervét

Ezt az 1998-as kormányhatározat szellemében kidolgozott fejlesztési tervezetet 2004-ben fogadta el a megyei parlament. Az eltelt néhány év európai uniós hangsúlyai indokolttá tették a meghatározó stratégiai terv időszerűsítését. A megye ilyen jellegű tervezete 2005-ben európai uniós pályázatot nyert, így ennek eredményeképpen született meg a területfejlesztési terv kiegészítése, illetve módosítása.

Az előterjesztett anyagot a megye területfejlesztési szakbizottsága is Basternák László elnöklete alatt megtárgyalta és jóváhagyásra javasolta. A megye képviselő-testülete megvitatta és jóváhagyta az általános érvényű rendelet időszerűsítését, amely egyebek mellett támogatja a Révkomárom és Dél-Komárom közti új határhíd megípítését. Az oktatásügy területén számol a komáromi egyetem minőségi fejlesztésével. A lakosságról történő szociális gondoskodás minőségi színvonalának emelését is kiemelten irányozza elő. A történelmi műemlékekről való gondoskodás terén Komárom városa és Izsa község kiemelkedő történelmi értékeinek felkarolásával fontos helyen számol a tervezet. A vízgazdálkodás terén lényegében az egész komáromi járást érinti szennyvíztisztító állomások és szennyvízelvezető csatornarendszerek tervezett kiépítésével. A villamosenergia terén a rendelet a két Komárom között távlatilag 110 kV kettős villamos távvezeték, Gútán pedig új trafóállomás megépítésével is számol.

A rendelettel a megye a hulladékgazdálkodás terén 2010-ig egyebek között szeretné jelentősen emelni a hulladék szeparált gyűjtését, s el akarja érni a hulladék 50 százalékos újrahasznosítását és 10 százalékos energiai kihasználtságát. 

Komárom polgármestere, Bastrnák Tibor elmondta: „Az első változatban is szerepelt a komáromi híd megépítése, máskülönben nem kaptuk volna meg az európai uniós támogatásokat. Sajnos miután átdolgozták a területfejlesztési tervet, a nyugati híd megépülése kérdésessé vált. Kénytelenek voltunk lobbizni. Ennek köszönhetően végre elfogadták, sőt megerősítették a nyugati híd tervét. Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív lépés előre. A megye, a minisztérium és több állami szerv részéről is zöld utat kaptunk.” Arra a kérdésünkre, hogy vajon Nyitra megye a komáromi hidat favorizálja-e a párkányival szemben, Bastrnák azt nyilatkozta, hogy szerencsére a komáromi híd realizációja mérföldekkel előbbre tart. Ráadásul a párkányi projekt abból indul ki, hogy a fő korridor a városon keresztül halad, Komáromban egy regionális hídban gondolkodnak, mely még Pozsony városát is tehermentesítené. Főleg akkor, ha megépülne hozzá az északi elkerülő út is.

Delta