Az alábbiakban PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. művészettörténész írását közöljük, amelyben a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában január 26-án megnyitott gyűjteményes kiállítását mutatja be.

Új installáció

a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria Alapítvány gyűjteményéből. Képek, festmények, grafikák, rajzok, szobrok összessége. Több mint harminc szerző széles generációs távolságban. Modern, már nem élő klasszikusok: Jakoby Gyula 1903- 1985, Löffler Béla 1906- 1990, Szabó Gyula 1907- 1975, Lőrincz Gyula 1910- 1980. Közéjük tartoznak sajnos Luzsicza Lajos, Bacskai Béla, Dúdor István is. Nagy számban jelen vannak a középgeneráció idősebb Bartusz György, Kopócs Tibor, Duncsák Attila, Almási Róbert és fiatalabb Dolán György, Rónay Péter, Mag Gyula- tagjai is. A kiállítást méltán képviselik a hölgyek is: Gály Katalin, Kutak Adrien, Matuštíková Kyra, Németh Ilona, Varga Emőke. A legfiatalabbak közé Kovács Éva tartozik (1970). Néhányan a kiállító művészek közül Magyarországon születtek (Nagy János, Rónay Péter, többen dél- szlovákiai városokból, falvakból származnak ( Diószeg, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Párkány, Léva, Losonc, Rozsnyó, Kassa, Nagymácséd, Egyházkarcsa, Kéménd…), ahol jelenleg is élnek és alkotnak. Ezen művészek művészeti iskolákban folytattak tanulmányokat, mindenekelőtt a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán, illetve Nyitrán, Eperjesen vagy Budapesten. Duncsák Attila, aki a kárpátaljai Ungváron született, a szentpétervári akadémián tanult.
A kiállításon a festészet dominál. Főként tájképek, illetve figurális kompozíciók láthatók. Széles skáláját ismerhetjük meg a festészeti megnyilvánulásnak, mint formailag és stílusban. A modern realizmus és absztrakció is képviselve van a tárlaton. A meditatív tájfestményeken jelen van a csend és nyugalom, az alföldi táj fátyolos színekkel van élénkítve (Bacskai, Lőrincz, Luzsicza). Halk lírai hatást keltő képek (Almási), szimbolikus, mesélő képek, grafikák (Kopócs, Szabó Gyula), drámai antik inspiráció (Dúdor István: Ikarosz), exisztenciális „kiáltása“ a mai embernek (Németh I.)… mind jelen van a kiállításon. Az absztrakció változatai is sokfélék – informel, strukturális és materiális festészet, dombormű, minimalizmus, geometrikus absztrakció… – Bartusz, Gyály, Rónay, Varga, Szentpétery. Hatásosak a jelek üzenetie is- Balázs, Matúštíková, Duncsák, illetve az élő stilizált rajzillusztrációk. A kiállított klasszikus és új anyagokból készült szobrok (Ferdics, Lipcsey, Löffler, Mag, Nagy János) mind emlékeztetnek a klasszikus európai szobrászatra (formai és terjedelmi stilizációjában, a jelek szimbolikájában és metafórájában) nincs hiány az alkotói kifejezés- anyag, tér és idő a modern és posztmodern szobrászati mű – iránti törekvésben.
A tárlat bemutat egy kicsi képet egy festőtől, az igazi új figurális festészet mesterétől Jakoby Gyulától. Ebben a kicsi műben (27×19 cm) egyéni kézirattal, színskálával és temperamentummal láthatóvá válik a művész hite, ereje a festészetben és a nagy művészet igaz igazsága.