A kisebbségi iskolákban az eddigiekhez képest nő a heti szlovák nyelvű tanórák száma. Ez derül ki abból az állami oktatási programból, mely tervezetet Ján Mikolaj oktatási miniszter a Nemzetiségi Iskolaügy Tanácsának tegnapi ülésén mutatott be.

Az Állami Pedagógiai Intézet javaslata szerint a magyar tannyelvű alapiskolákban hetente hat óra magyar és hat óra szlovák nyelv lenne ezentúl. A középiskolákon négy óra magyar és négy óra szlovák nyelvet írnak elő hetente. Az említett óraszámokkal szemben kivételt kértek az ukrán és német nyelven oktató kisebbségi iskolák, amelyek a javasoltnál több szlovák tanóra beiktatását kérik, amit az országos pedagógiai intézetnek kell elbírálni.

“A struktúra 80 százalékban rendben van”, nyilatkozta a sajtónak Mikolaj a tanácskozás után. Szigeti László volt oktatási miniszter viszont vegyes érzelmekkel távozott az ülésről.

Egyedül azt értékelte pozitívan, hogy a tervezetet az állami pedagógiai intézet készítette elő, így azt a tanács tagjai véleményezhették. Szigeti szerint eltérőek voltak a vélemények az államnyelv oktatásának óraszámait illetően. Míg az ukrán nyelvű iskolák növelni akarják a szlovák nyelv óraszámát, a magyar tannyelvű iskolák szeretnék megtartani a jelenlegi állapotot, azaz, hogy az anyanyelvi órákból több legyen mint az államnyelvi órákból, ami erősítené a nemzetiségi iskolaügyet. “Jelenleg szűk tér van az iskolai művelődési program megvalósítására”, jegyezte meg Szigeti László. déva, Felvidék Ma