Az ősszlovákok a tankönyvek felé tartanak, hogy onnan kiradírozzák az ősszlávokat. Azoknak a történészeknek egy része ugyanis, akik a jövőbeni tananyagról hivatottak dönteni, ezt a kifejezést óhajtják meghonosítani a történelemkönyvekben. Az ősszlovákok kifejezést nemrégiben Robert Fico használta a Nagymorva Birodalom lakóit említve. A kormányfő ezt követően éles kritikát kapott, mivel a kormány át akarja írni a történelmet.

Ugyanakkor a történelmi tantárgybizottság elnöke, Róbert Letz szerint a „szlávok túlságosan is általános és nem pontos kifejezés”. Letz szerint sokkal jobb lenne az „ősszlovákok” vagy a „mi elődeink a Kárpát-medencében” kifejezéseket használni. Az Oktatásügyi Minisztériumból származó, magát megnevezni nem kívánó forrás alapján úgy néz ki, hogy az iskolás tanulók számára írandó történelmi szövegekben előfordul majd az ősszlovák kifejezés. Mindazonáltal a tantárgybizottság által elfogadott szakkifejezések kötelező érvényűek lesznek a későbbi tankönyvírók részére is.
Ján Mikolaj miniszter nem kommentálta, hogy a tanulók szeptembertől vajon a szlávokról vagy az ősszlovákokról fognak-e tanulni. „Politikailag nem avatkozhatom be a szakértők munkájába” – mondja a miniszter.
Dušan Kováč, ismert hazai történész, aki szintén tagja a történelmi tantárgybizottságnak, kitart azon véleménye mellett, miszerint az ősszlovákok kifejezés nem helyes. „Ha egy szakkifejezés nem használatos a történelemtudományban, akkor azt a tankönyvekben sem lehet használni” – érvel Kováč.
Ficot viszont teljes támogatásáról biztosította egy harminc főből álló történészcsoport, köztük Milan S. Ďurica, akiről ismert, hogy pozitív módon viszonyul a Tiso-féle szlovák államhoz. De szintén a támogatók közt találjuk a Matica slovenská titkárát, Peter Mulíkot is. Mulík egyébként a Maticát képviseli, Ján Bobákkal együtt a történelmi tantárgybizottságban.
Az iskolaügyi reform történelemtanítással kapcsolatos része alapján a tanulók kevesebb politikatörténetet fognak tanulni és szintén csökkentik az ókorra vonatkozó tananyagrészt. A legfőbb cél az, hogy az iskolások többet beszéljenek magukról a történelmi eseményekről és azok hátteréről, illetve mozgatórugóiról.

Pravda, FelvidékMa
Kapcsolódó cikkek:

Ősi szlovákok

Egészen az elhülyülésig – a Košický korzár kommentárja

Fico miniszterelnök és kormánya megváltoztatja a történelmet