Négyszázezer magyar katolikus hívő nevében a Magyar Koalíció Pártja székházában a párt képviselői átadták František Tondrának, a Szlovák Püspöki Konferencia elnökének az egyháznak címzett levelüket, …

…. amelyben arra kérik az egyházat, hogy önálló jogkörökkel felruházott magyarul beszélő segédpüspököt nevezzenek ki a nagyszombati egyházmegye magyar katolikusai számára, aki az összes magyar hívő pasztorációjával is foglalkozna. Azokba az egyházmegyékbe pedig, ahol szintén vannak magyar ajkú katolikusok, vikáriusokat nevezzen ki.

František Tondra ma délután találkozott az MKP vezetésével az új egyházmegyei felosztással kapcsolatban.

Sárközy Klára, az MKP parlamenti képviselője bírálta a legújabb egyházmegyei felosztást is, mert a magyar hívek a jelenlegi három egyházmegye helyett, most hat egyházmegyéhez tartoznak: a pozsonyiba, a nagyszombatiba, a nyitraiba, a besztercebányaiba, a rozsnyóiba és a kassaiba. Sőt, ezzel a felosztással járásokat is kettévágtak. Például a dunaszerdahelyi járás magyar katolikus hívei a pozsonyi és a nagyszombati egyházmegyébe is tartoznak.

Felvidék Ma, sk

Kapcsolódó cikkek: