MintaképAz Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet sajtószabadság-képviselője olyan ajánlásokat fogalmazott meg a szlovák sajtótörvény tervezetéhez, amelyek segítségével a parlament elé terjesztett javaslatot összhangba lehetne hozni Szlovákiának a sajtószabadság védelmére vállalt nemzetközi kötelezettségeivel – hangoztatja az a nyilatkozat, amelyet Haraszti Miklós irodája (RFOM) csütörtökön tett közzé.

Az ajánlásokat a törvénytervezetről készült részletes elemzés tartalmazza, amely angolul és szlovákul elérhető az EBESZ honlapján (www.osce.org/fom.)

Tekintettel arra, hogy a kormány a jelenlegi, vitatott formájában nyújtotta be a tervezetet, annak javítására már csak módosító indítványok útján nyílik lehetőség – mutatott rá a sajtószabadság-képviselő. Egyidejűleg kifejezte az általa irányított hivatal segítőkészségét arra az esetre, ha a szlovák kormány élni kíván az elemzésben megfogalmazott javaslatokkal.

Haraszti Miklós korábban a médiatörvény tervezetének visszavonására biztatta a szlovák kormányt, indítványozva, hogy helyette egy kifogásolhatatlan, új szövegtervezetet terjesszen a parlament elé.

Csütörtöki nyilatkozatában a javasolt módosítások között első helyen említette annak a fejezetnek az eltávolítását a törvénytervezetből, amely feljogosítaná a kulturális minisztériumot a tudósítások és cikkek tartalmának korlátozására. Aláhúzta, hogy a vonatkozó rész valóságos bírósági jogkörrel ruházná fel a kormány tisztségviselőit a médiatartalmat illetően, ami politikai célokat szolgáló, önkényes visszaélésekre kínálna lehetőséget.

Ismételten szorgalmazta a válaszadási jogra és a helyreigazítási kötelezettségre vonatkozó új rendelkezések eltávolítását a tervezetből. A válaszadási jog indokolt lehet, de a javasolt kötelezettségeknek ez az áradata eltiporná a szerkesztői autonómiát – összegezte véleményét Haraszti. Egyúttal kezdeményezte azoknak a feltételeknek a bővítését, amelyeknek alapján a szerkesztők visszautasíthatják a válaszok közlését. Ugyancsak kérte annak garantálását, hogy az újságírók korlátozás nélkül szem előtt tarthassák a közvélemény tájékozódási jogát.

EchoTV, MTI, FelvidékMa