MintaképA neves szlovák irodalomtörténész és közéleti személyiség, Rudolf Chmel legújabb magyar nyelven megjelent tanulmánykötete a szlovák nemzet önértékelésének és helykeresésének kettős kérdéskomplexumát járja körül.
Az egyik a nemzeti mítoszok és sztereotípiák, a csehek és főként a magyarok okozta vélt és valós sérelmek formálta szlovák identitástudat története a 19. századtól napjainkig, a másik a közép-európaiság léte vagy nem léte, a Nyugat és Kelet malomkövei közt őrlődő Kárpát-medence egymásra utalt kis népeinek múltja, jelene és jövője, egymáshoz való viszonyuk olykor iróniával átszőtt elemzése a napjainkban már-már kilátástalannak tűnő, de egykor minden bizonnyal szükségszerűen megvalósuló megbékélésük reményében.

Kalligram