A szeptemberben kezdődő iskolai reformnak érintenie kell az óvodákat, az alapiskolák első és ötödik évfolyamát és a gimnáziumok első osztályainak diákjait –mondta a Nyitott Társadalom Alapítvány által szervezett tanácskozáson Miron Zelina, az Iskolaügyi Minisztérium külső tanácsadója.

Zelina szerint ideális lenne, hogyha egyetlen egészet képezne a két koncepció: Figyelembe kell venni a gyermek személyiségét , de ugyanakkor meg kell tanítani arra is, hogy mire lesz szüksége az életben. Viszont, ha a gyermek személyiségét tartjuk fontosnak, akkor csökkenteni kellene az óvodákban a gyerekek számát. Ma átlagosan egy óvónőre 28 óvodás jut, azonban ha közöttük vannak hiperaktívak is, mondjuk 5-6, akkor már nincs arra ideje, hogy a fegyelemre is ügyeljen és az órákat is betartsa.

Az iskoláskor előtti nevelés nem csak azt jelenti majd, hogy az állam a szülőknek azért fog fizetni, hogy növekedjen a gyermekeik iskolázottsága és az óvodák pedig betagolják őket az iskolarendszerbe. Ennek az új koncepciónak egy teljesen új nevelési programja van.

Az óvodákben egyelőre kétféle koncepció képezi a vita tárgyát. Az egyik koncepciót az Állami Pedagógiai Intézet alakította ki, amely globálisan nézi a gyermeket és a társadalmat – a környezetét, a családot, odafigyel a gyermek tisztálkodására, a külfönféle helyzetekben való helyes magatartásra. Zelina szerint ez az elképzelés nagyon hasonlít ahhoz a nevelési módszerhez, amit az óvodák alkalmaznak.
A másik javaslatot viszont néhány pedagógusból álló szakmai csoport alakította ki, akik a gyermek személyiségéből indulnak ki – hogyan gondolkodik, érez, milyen értékei vannak, miként szocializálódott, kivel barátkozik.
A legideálisabb az lenne, ha ez a két elképzelés képezne egy egészet – vagyis figyelembe venni a gyermek személyiségét, de megtanítani arra is, hogy mire lesz szüksége az életben. Viszont, ha ezt az elképzelést fogadjuk el, akkor mindenképpen csökkenteni kellene az óvodai osztályokban lévő gyerekek számát – magyarázta Zelina, aki ugyanakkor nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy ehhez a két elképzeléshez még egy harmadik is csatlakozik. Arról, hogy az iskolai reform keretében melyik valósul meg, arról májusban döntenek.
A szakiskolákat viszont egyelőre nem érinti a szeptemberben induló iskolareform, hiszen meg kell várniuk a szakiskolákról szóló új törvényt.

FelvidékMa, sk