A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság március 9-én 10 órai kezdettel tartja az Esterházy-emlékünnepséget a Szép utcai emléktáblánál, ahol koszorúzással emlékeznek a felvidéki mártír politikusra. Utána a Magyarok Házában kerül átadásra az Esterházy-emlékérem.

A Rákóczi Szövetség mellett működő Esterházy Emlékbizottság idén két felvidéki magyar szervezetnek, a Pázmaneum Társulásnak és a Remény szerkesztőségének ítélte oda az Esterházy-emlékérmet, Nagy János szobrászművész alkotását.

A Rákóczi Szövetség mellett működő Esterházy János Emlékbizottság 1991-ben Esterházy Emlékérem kitüntetést hozott létre az Esterházy szellemi hagyaték őrzésében és a szlovákiai magyarság identitásának megőrzésében kiemelkedő munkát végző egyének és közösségek elismerésére. A kitüntetés évente egy alkalommal, rendszerint március első vasárnapján, a budapesti Esterházy-megemlékezés alkalmával kerül átadásra, ahol általában két egyén vagy közösség elismerésére kerül sor.
Az ünnepség résztvevői idén megemlékeznek néhai Stelczer Elemérről, az Esterházy János Emlékbizottság idén januárban elhunyt elnökéről. Az emlékbizottság tagjai Martényi Árpádot választották elnökükké, ő folytatja a sok éve kezdett munkát.

FelvidékMa