A történelem tantárgyra vonatkozó tananyagot egy olyan történész állítja össze, aki enyhíteni igyekszik Jozef Tiso felelősségét a zsidók deportálásával kapcsolatban. A történelmi tantárgybizottság elnöke, Róbert Letz az egyik általa írt történelemtankönyvben például azt állítja, hogy Tiso elnök egyáltalán nem tudott a zsidók deportálásának előkészületeiről.

„A Németországgal történt titkos megállapodás értelmében Tuka és Mach az elnök (Tiso) és a kormány többi tagjának tudta nélkül készítették elő a zsidók deportálását Szlovákia területéről” – írja Letz a Szlovákia a 20.században című alternatív tankönyvben, melyet az alapiskolák utolsó évfolyamának tanulói vehetnek majd kézbe.
Letz csütörtökön nem volt hajlandó pontosítani, hogy miként is látja Tiso elnök felelősségét a nagyjából 70 ezer szlovák zsidó deportálásában. A témával kapcsolatos bármiféle nyilatkozatot visszautasította.
Az iskolás tanulók jelenleg Tisoról úgy tanulnak, mint arról az elnökről, aki teljes mértékben felelős volt a háború alatti szlovák állam politikájáért. A kilencedikesek elsősorban a Dušan Kováč történész által írt szövegeket használják, de társszerzőként Ivan Kamenec is szerepel. „Az az ember,aki az állam élén állt, kellett, hogy tudjon azokról a dolgokról, melyek akkor ott történtek” – állítja Tisoról Kamenec.
Az, hogy miként fognak tanulni a szlovákiai iskolák tanulói az első szlovák államról, tehát az 1939. március 14-ét követő időszakról az új oktatásügyi törvény bevezetése után, csak a mostani iskolai év végén derül ki. Az új tananyagot a tantárgybizottság állítja össze, melyben helyet kaptak a Matica slovenská képviselői is. Az viszont már most tudható, hogy a tankönyvek szövegeivel a nagyobb hazafiasságot és a nemzethez való pozitív viszonyt szeretnék erősíteni.
A Matica történelmi intézetének vezetője, Ján Bobák szerint, aki maga is részt vesz az előkészítési munkákban, azon a véleményen van, hogy elsietett lenne most nyilatkozni Tiso szerepéről. „Reális összefüggésekben kell rá tekinteni, hogy elnökként mennyire állt helyt” – véli Bobák, aki hozzátette még, hogy „a történelem sohasem pusztán fekete vagy pedig fehér.”
Mikolaj miniszter nem óhajt nyilatkozni a történészek tananyag-összeállítással kapcsolatos munkájáról. Azon a véleményen van, hogy mindez szakmai dolog, amibe ő politikailag nem szeretne beleszólni.
Pravda, FelvidékMa