Duray Miklós, mint a Magyar Koalíció Pártja stratégiai alelnöke az MKP stratégiai tanácsának eddigi üléseit követően tette közzé saját honlapján (www.duray.sk) a párt stratégiai programjának alapvetését.
A közzétett anyag a következő tartalom szerint tagolódik:

I. A tárgy és a cél

II. Alapelvek és paradigmák

A. Önmeghatározás és területiség
B. A magyar-szlovák területi egység és a két nemzet kulturális, történelmi és politikai kapcsolata
C. A magyar-szlovák közös térség sajátosságai
D. A magyar-szlovák integráció
E. A nemzeti azonosságtudat megőrzése és az integráció

III. A magyar nemzet szlovákiai közösségének építkezési elvei

A. A négy fő szempont
B. A nemzettel való azonosság ereje
C. A nemzet részei között alakuló kapcsolat

IV. A magyar nemzetrész által lakott terület népességmegtartó alkalmasságának és a magyar közösség építésének tervezési alapvonalai

A. Alapvető szempontok
B. Térség és település
C. A megtartás és a fejlődés függvényrendszere

V. A tervezés fő csapásai

A. Az alapértékek. Régi és új paradigmák (szülőföld; teljes szerkezetű családmodell, nemzeti tudat; állampolgári közösség; erkölcsi nevelés; család-iskola-egyház; gazdasági aktivitás; családvédelem; tájegység; szolidaritás; közös jövő; magyar alapítvány; tudás, tudat, lélek)

B. Kutatási csomagok (Társadalmi állapotunk; Lakosság-nyilvántartási tükörképünk; A politika buktatói és lehetőségei; A nemzet egy, de megosztott; A magyarok és az együtt élő nemzetek, nemzetrészek a Nyugati-Kárpátok alatt; A múlt és a jövő; Család és társadalom; Életpálya-kezdés; Életpálya és pályaváltás; Térség és vidék; Önkormányzat és önkormányzás; Társadalmi együttműködés; A közművelődés; Tömbmagyarság és szórványmagyarság; Az MKP ideológiája és politikájának alapvonalai)

C. A tervezés műhelyei (A terület és vidék; Az életpálya; A család és társadalom műhelye; A jog és az önkormányzás; A társadalmi együttműködés és illeszkedés valamint a közművelődés; A szórványprogramok; A politika és az ideológia műhelye)
– – –

A Magyar Koalíció Pártja egy héttel ezelőtt is közzétett egy csaknem ilyen terjedelmes dokumentumot – nevezetesen a párt programtézisére vonatkozó vitaanyagot (amely az MKP honlapjának kezdőoldalán olvasható), amellyel kapcsolatban a választópolgárok egészen április 30-ig küldhetnek be észrevételeket.