Rendes önkormányzati ülését tartotta február 21−én Dunaszerdahely város önkormányzata. Az ülés az interpellációkkal kezdődött, melyek során szóba került az Észak 2−es lakótelep, a Lőrincz Gyula utca nem fizetőinek problémája, a sikabonyi temető közvilágítása és a Nemesszeg utcán elhelyezett szeméttározók pozitív hatása, az ollétejedi kamionforgalom korlátozása.

Zirig Ferenc képviselő felvetésére szavazta meg a testület azt a határozatot, mely szerint ezután a városban csak a városháza által megbízott szervezet helyezhet el plakátokat. A városi hivatal feladata lesz egy erre vonatkozó általánosan kötelező érvényű városi rendelet kidolgozása. Ezután elfogadták a városatyák a pénzügyi bizottság elnöke, Keszegh Pál által beterjesztett, 2008−as évi költségvetést. Az ezzel kapcsolatos vitából kiderült, hogy a tavalyi évben megspórolt pénzeket a város beruházásokra kívánja fordítani. Független képviselői javaslat érkezett az NFG1 ifjúsági klub javára történő támogatás odaítélésére. A beterjesztő Antal Ágota jelezte, hogy az NFG1 hivatalosan nem igényelt pénzt, de kérnének. Az NFG1 számára a pályázó és támogatott szervezetek rovására, pályázat beadása nélkül kért a képviselő asszony támogatást. Köztudott, hogy az említett szerveződés a Csemadok égisze alatt működik, így ez a képviselők által megszavazott támogatásokból kedve szerint juttathat
neki. A szerveződés által igényelt helyiséggel kapcsolatban Pázmány Péter polgármester jelezte, hogy a kért helyiséget megkaphatja az NFG1 amennyiben végre, az egy évvel ezelőtti hírverés után, működni kezdenek. A testület tudomásul vette a főellenőr jelentését és az uniós pályázatok önrészének tételes szétírására is rábólintottak. A telekeladásokat érintő programpontoknál éles vita bontakozott ki a Kondé püspök utcán fekvő ingatlanra beérkezett javaslatról. A vitát a polgármester zárta le azzal, hogy versenytárgyalásra bocsátotta a szóban forgó ingatlant. A Southerm esetében a képviselők visszaállították az eredeti állapotot, mely szerint a város nem válik meg a cégben a saját üzletrészétől. Általános érvényű rendelet
módosítására került sor az utolsó programpontokban is, melyek ezután különbséget tesznek a belvárosban és más városrészekben lévő nyári teraszok bérleti díjai között.

Parkolás−bérleti díjért

2007. december 1−től a szlovák törvényhozás megszüntette a parkolási díjak helyi adók formájában történő beszedését. Az ülésen ezért újra általános érvényű rendeletet módosítottak a képviselők. A parkolásért fizetett pénz ezentúl bérleti díjként kerül a városkasszába. Kimondták, hogy a városi rendőrség csak azokra a gépjárművek
re tehet kerékbilincset, melyek tilosban parkolnak.

DH