Már többezren írták alá azt a nyílt levelet, melyben magyar nemzetiségű hívők magyar nemzetiségű vagy legalább magyarul jól beszélő püspök kinevezését kérik a Szlovák Püspöki Kartól. Az aláírók közt 25 szlovákiai magyar szervezet, többek közt a Csemadok vezetőségét is ott találjuk. Karaffa János plébános, aki a nemzeti-konzervatív Pázmaneum Társulás elnöke, elmondta, hogy nem csupán egyszerű tiltakozólevélről van szó, hanem kérésről, melyet több szlovák nemzetiségű hívő és egyházi személy is aláírt.
Az aláírók azt szeretnék, ha a szlovákiai püspökök vagy segédpüspökök egyike a magyar ajkú hívek pasztorációjával volna megbízva. Beleegyeznének abba a megoldásba is, ha az ún. katonai ordinariátus mintájára nem területi alapon, hanem emberekhez kötötten jönne létre ez az új elrendeződés. A nyílt levél emlékeztet arra is, hogy saját püspökük van az Ukrajnában vagy az Amerikában élő szlovák katolikusoknak.
Farkas Zsolt garamkövesdi plébános, aki a Jópásztor Alapítványt képviseli, pedig arra figyelmeztet, hogy az egyházmegyei felosztás már évek óta készült, tehát megoldást lehetett volna találni a magyar hívők pasztorációjával kapcsolatos problémára is.
Jozef Kováčik, a püspöki kar szóvivője visszautasítja a médiákon keresztül megnyilvánuló nyomásgyakorlást, és ismételten annak a véleményének adott hangot, miszerint a magyar hívek pasztorációja megoldott, és figyelemmel kísérik a helyzet alakulását az új egyházmegyékben is.
SME, SITA, FelvidékMa