Folyóirat-találkozót rendez a Szlovákiai Magyar Írók Társasága és a Selye János Egyetem a Nyugat című folyóirat centenáriumán Révkomáromban, pénteken.

A 20. századi magyar irodalom meghatározó szellemi műhelyének, a Nyugatnak 2008 januárjában volt a 100 éves születésnapja, s ebből az alkalomból szervezi a Szlovákiai Magyar Írók Társasága a révkomáromi egyetemmel közösen a megemlékezést, amelyen egyúttal az örökségről is szó lesz, arról, hogy a lapból mit lehet tovább vinni a 21. századba.

Elsősorban a folyóirat nyitottsága lehet nagy példa – mondta el a MTI-sajtóirodának Juhász R. József, a szlovákiai magyar írószevezet választmányi tagja. Hozzátette, hogy 10 magyar és 10 szlovák irodalmi, művészeti újság szerkesztőit hívták meg a kerekasztal-beszélgetésre és a vitára.

Köztük van az Alföld, az Élet és Irodalom, a Forrás, a Jelenkor, a Kalligram, a Gömörország és a Magyar Műhely, amely hosszú ideig csak a nyugati magyar írókat szólaltatta meg, de nyitottá vált, a képzőművészet is helyet kapott benne, s az avantgárd szellemi örökséget viszi tovább, nevezetesen Kassák Lajos örökségét. Az író a Nyugatban Ignotus szerkesztése idején publikálta először az Egy ember élete és a Misilló királysága című regényét.

A kerekasztal-beszélgetés előtt Tőzsér Árpád Kossuth-díjas pozsonyi költő a Nyugat népe címmel értekezik, Bárczi Zsófia, a Nyitrai Egyetem tanára A Nyugat, mint mérce a két világháború közti szlovenszkói irodalomban címmel tart előadást.

Hírextra