A készülő új közoktatási törvény elleni tiltakozás első stációjaként ma délutánra hirdette meg a nyilvános szülői értekezletek összehívását a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolákban a központi koordinációs tanács. Hogy milyen céllal, erről Hrubík Béla, a Csemadok elnöke, a tanács tagja nyilatkozott a Pátria Rádiónak.

A központi koordinációs tanács felhívása értelmében, – amelyet eljuttattak a járási, azok pedig a helyi koordinációs tanácsokhoz és az egyes iskolákhoz – ma délután minden egyes iskolában nyilvános szülői értekezletet tartanak, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a szlovák oktatás helyzetére. Tájékoztatni szeretnének arról, hogy az új oktatási törvény milyen hátrányokat tartalmaz a szlovákiai magyar iskolák számára.
Ez egy első lépés azon az úton, amelyen szeretnék felhívni a szlovák kormány és a parlament figyelmét arra, hogy párbeszédet kell folytatni minden esetben és minden olyan törvényről, amely meghatározóan és hosszútávon befolyásolja nemcsak a szlovákiai magyarság, hanem az oktatás kérdését is Szlovákiában.
Hrubík szerint ezek a megmozdulások, figyelmeztetések, nyilvános szülői értekezletek nem csak a hazai kormány, de az európai szervezetek – az Európai Tanács és az Európai Parlament – figyelmét is felhívhatja arra, hogy az oktatásügyi törvény vagy a sajtótörvény kapcsán vannak és készülődnek is olyan lépések, amelyek nem állnak teljes összhangban azokkal az igényekkel, amelyeket a szlovák polgárok elvárnának a kormánytól.

Pátria, Felvidék Ma, sk