Az Európai Bizottság legfrissebb ajánlásában ismételten felszólította a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést az ún. kiküldött munkavállalók jogainak biztosítása érdekében. Jelenleg Európában mintegy 1 millió állampolgár dolgozik ideiglenesen egy másik, nem állampolgársága szerinti tagállamban, úgynevezett kiküldött munkavállalóként. Az ő helyzetüket rendező irányelv gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan ugyanakkor még rengeteg hiányosság mutatható ki, ezért a Bizottság időről időre felülvizsgálja a kérdést, és felszólítja a tagállamokat ezen problémák rendezésére.

„A kiküldött munkavállalók fontos szerepet játszanak az európai munkaerőpiacokon tapasztalható munkaerőhiány pótlásában” – jelentette ki az EU foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős biztosa, Vladimír Spidla. „A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv célja, hogy mind a szolgáltatásnyújtók, mind a munkavállalók számára előnyöket biztosítson, de a tagállamoknak jobban együtt kell működniük ahhoz, hogy valóban hatékonyan meg tudjuk védeni a munkakörülményeket, és az Európai Unió egészében elkerüljük a legalacsonyabb minimálbérért folyó versenyt.” – áll a frissen közétett közleményben.

A Bizottság – miként az az ajánlásból kiderül – legfőbb problémának azt látja, hogy számos tagállam pusztán saját nemzeti intézkedései és eszközei segítségével ellenőrzi a szolgáltatásnyújtókat, mégpedig az irányelvnek nem is mindig megfelelő módon. Emellett a jelentés hiányosságként még a közigazgatási együttműködés hiányát, az információkhoz való nem megfelelő hozzáférést és a határokon átnyúló jogérvényesítéssel kapcsolatos nehézségeket emeli ki.

A problémák orvoslására a Bizottság konkrét javaslatokat is megfogalmazott a tagállamok számára. Többek között felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a közigazgatási együttműködés javítása érdekében; elsősorban az információcsere hatékonyabb rendszerének kialakításával, valamint speciális informatikai alkalmazások segítségével. A tagállamoknak számos tennivalójuk van a kiküldött munkavállalók információkhoz való hozzáférésének javításával kapcsolatban is, az információ- és a legjobb gyakorlatok megosztása érdekében pedig egy magas szintű bizottság létrehozását is kezdeményezte a testület.

EUvonal