Már 21 és fél ezren léptek ki a magánnyugdíjalapokból. A Szociális Biztosító gazdasági igazgatója, Miroslav Janík a kilépők számának emelkedését érthetőnek tartja, főleg, hogy március elsejétől egyszerűsödött az eljárás.

Párhuzamosan április közepéig csaknem 8 ezren léptek be a magánnyugdíjpénztárakba, amelyekbe 2007-ben 22 és fél milliárd koronát utalt át a Szociális Biztosító. Ezt az összeget a Szociális Biztosító megkapja az államkincstártól, tehát a nyugdíjreform okozta hiány továbbra is a költségvetést terheli. A 2007-es gazdálkodási eredményeket tegnap fogadta el az intézmény felügyelő tanácsa, s mint Miroslav Janík most elmondta: az évet 16 milliárd 700 milliós többlettel zárták. 5 százalékkal több volt a tényleges bevétel a tervezettnél, ez 7 milliárd korona. Az öregségi nyugdíjak folyósítását végző alap éves hiánya 28, 7 milliárd korona, a Szociális Biztosító szakemberei szerint azért, mert a szociális biztosítási járulékok paraméterei rosszul vannak beállítva. A hiány egy részét így a többi – tehát a baleset-, a rokkantsági, a táppénz- és a garanciaalap többletéből fedezik. Janík szerint a kényszer viszi rá a biztosítót, hogy a hosszú távon veszteségesnek beállított alapba más bevételi forrásokat csoportosítsanak át. Számításaik szerint az első nyugdíjpillér hiányát a jelenlegi járulékfizetési teher mellett is ki lehetne küszöbölni, ha az egyes alapokban utalt hányadokat megváltoztatnak. Azt azonban Janík elutasította, hogy konkrétan megmondja, milyen arányban kellene emelni az 1. pillérbe utalt összeget és mennyivel kellene csökkenteni a 2. pillérbe kerülő hányadot. „Ez nem a Szociális Biztosító feladata, ilyesmiről a törvényhozás dönthet” – mondta többször is. A biztosító legfeljebb csak szóba hozhatja, hogy az illetékesek is kezdjenek gondolkodni róla. Hasonlóan viszonyul a biztosító a tartozások behajtása terén meghirdetett amnesztiák kérdéséhez is. A kötbérek átmeneti elengedése után február végéig 400 milliós tartozást fizettek be az adósok, ez nagyjából a kintlévőségek egy harmada. A Szociális Biztosító legnagyobb adósai az egészségügyi tárca által fenntartott egyetemi kórházak, amelyek együttessen több mint 742 millióval tartoznak. A kerületek által fenntartott kórházak pedig 305 millió korona járulékot nem fizettek be. Ezek közül a vágbesztercei kórház 61 és fél millióval, a dunaszerdahelyi 52-vel, a galántai 37 millióval tartozik.

Pátria, Felvidék Ma, gyr