A parlamentben vita folyik arról a törvényjavaslatról, mely az alkoholfogyasztással kapcsolatos problémákat hivatott kezelni. Berényi József két módosító javaslatot terjesztett elő K. Tóthová és Ľ.Mušková tervezetéhez.
Berényi József szerint a törvényjavaslat olyan valós problémákkal foglalkozik, mint a fiatalkorúak alkoholfogyasztása. Ugyanakkor hibának tartja, hogy a kormányzati intézmények mindeddig nem cselekedtek e probléma mérséklése érdekében. Ezért helyénvalónak tartja a két képviselőnő kezdeményezését.

Berényi elmondta, hogy ez ügyben több véleménycserét folytatott a polgármesterekkel és a különböző vendéglátóipari helyek tulajdonosaival is. Egyikük sem mondta, hogy nincs szükség egy ilyen törvényre. Ezen beszélgetések tapasztalatai után a benyújtott törvénytervezeten Berényi két helyen javasol módosítást.

1) 15 év alatti személyek 21 óra után nem tartózkodhatnak törvényes képviselőik nélkül olyan, a nyilvánosság számára elérhető helyeken, ahol alkoholos italokat árusítanak.

2) Ennek megszegése esetén a gyermekek törvényes képviselői 1000 koronáig terjedő büntetéssel sújthatók.

Berényi József szerint a tárgyalt törvényjavaslat összhangban van az európai jogszabályokkal, több külföldi példával is igazolni lehet, hogy másutt szigorúbb és hatékonyabb rendelkezések vannak, mint idehaza.