Az egyetemeknek pár év szükségeltetik majd ahhoz, míg az alap- és a középiskolák részére kinevelik az oktatásügyi reform elképzeléseinek megfelelő új pedagógusgárdát. A reform egyik legfontosabb változása ugyanis az, hogy az eddigi szaktantárgyakat oktatókat idővel felváltják azok a pedagógusok, akik valamely szélesebb tárgykör specialistái lesznek majd. Első körben tehát a legszükségesebb lépés az lesz, hogy a pedagógiai karok megszerezzék az akkreditációt az új szakok oktatásához, majd pár évnek el kell telnie ahhoz, hogy az így felkészített pedagógusok katedrára állhassanak.
A Nagyszombati Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, Peter Čerňanský üdvözli az oktatásügyi reformból eredő változásokat, melyek a pedagógusképzéssel kapcsolatosak, mert szerinte ezek összhangban vannak a modern pedagógiai szemléletmóddal.
Annak ellenére, hogy az új szemléletmód szerint tanító pedagógusok kineveléséhez évek kellenek, az alap- és a középiskolák már szeptembertől már az oktatásügyi reform elképzeléseinek megfelelően kezdik a tanítást. Az állami pedagógiai program kidolgozói ugyanis azt a javaslatot tették az iskoláknak, hogy például a kémia, a fizika és a biológia tantárgyakat egy összevont témakör, mégpedig a természet témakör keretén belül próbálják meg tanítani. A történelem, a földrajz és az állampolgári ismeretek tárgyakat pedig az ember és a társadalom elnevezésű témakör keretén belül taníthatnák.
Miron Zelina, az oktatásügyi miniszter egyik tanácsadója szerint az egyes tantárgyakat tanító pedagógusoknak össze kellene hangolniuk a munkájukat annak érdekében, hogy a tanulóknak minél hasznosabb információkat és ismeretanyagot tudjanak átadni. Az új oktatásügyi törvényről egyébként ezen a héten szavaz a parlament.

SME, Felvidék Ma