Baj van a Kárpát-medencei magyar pártpolitikával. A szlovákiai Magyar Koalícióban dúl a belharc, melyet a volt és a jelenlegi pártelnök személyes ellentéte is élez. Vajdasági nemzettársaink a legutóbbi választásokon jelentős számban nem magyar pártokra szavaztak, így ezek elég haloványan szerepeltek. Amiben nyilvánvalóan szerepe volt annak is, hogy a magyar lakosság nagy része mindenekelőtt Európára akart szavazni, s e cél elérésére a legalkalmasabbnak Tadics elnök Demokrata Pártját találta. De közrejátszhatott az is, hogy a magyar pártok későn egyesítették erőiket és hosszú viszályuk emléke sokakat eltántorított tőlük.
Romániában megszűnt az egységes magyar képviselet – az RMDSZ mellé felnőtt a Magyar Polgári Párt. A döntő szerepet ebben nyilvánvalóan a Fidesz játszotta, amely saját embereit kívánta helyzetbe hozni Erdélyben. A dolog nem veszélytelen. Ha ugyanis az RMDSZ és az MPP nem egyezik meg legalább az őszi választások előtt, akkor elveszhet a magyar parlamenti képviselet.

Hogy mi a helyzet a pártpolitika terén Magyarországon, azt inkább hagyjuk. A hatását, a gazdaság és belpolitika leromlását, mindannyian érezzük. Mintha a széthúzás sokat emlegetett, bénító átka ülne a határon inneni és túli magyar politikán.

Nem mintha a szomszéd nemzetek pártjai nem viszálykodnának. Ám egy ponton megállnak, ott, ahol már a nemzeti érdek a tét. S hogy ennek megvan a hozadéka, azt jól mutatják Szlovénia, Csehország, Szlovákia és újabban Románia gazdasági adatai.

De vajon honnan ez az önsorsrontó magyar hajlam? Hiszen – sok kelet-európai szomszédunktól eltérően – nekünk volt alkalmunk megtanulni – ha nem is a demokráciát – de legalább az alkotmányosságot a nemesi országgyűlések és a dualizmuskori parlamentarizmus idején. E hagyomány arra ösztönöz, hogy merjünk ellenzékben lenni, merjünk hatalomra törni. Azt azonban a jelek szerint még nem tanultuk meg, vagy a kommunista diktatúrában elfelejtettük, hol az a pont, ahol meg kell állni, ahol már nem az “egészpályás letámadás”, hanem a kiegyezés a kívánatos. Reméljük, hamarosan megtanuljuk – határon innen és túl.

Népszava