Az egészségügy eladósodottságával is foglalkozott ma a kormány. Az egészségügyi minisztérium által előterjesztett jelentés szerint a 2007. december 31-ig több mint nyolcmilliárd koronát kitevő adósság legnagyobb részét a szaktárca irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények halmozták fel.

Ennek értéke 5,8 milliárd korona. Ezzel szemben a részvénytársaságokká alakult intézmények mindössze hatmillió koronával tartoznak. A nonprofit szervezetek által működtetett kórházak tartozása 2,2 milliárd korona, az egészségbiztosítók pedig 72 millió koronával tartoznak.

Az adósság legnagyobb részét, mintegy 55,4 százalékot a tárcához tartozó intézmények halmozták fel az orvosságok beszolgáltatóinál. A gáz-, a víz- és az energiaadósság csupán 8,4 százalékát képezi a teljes összegnek, a befektetőkkel szembeni kötelezettség 5,9 százalékot, a Szociális Biztosító felé pedig az adósság 15 százalékot teszi ki.

A legjobban eladósodott intézmények közé tartozik a pozsonyi egyetemi kórház, amely 445 millió koronás tartozást halmozott fel a Szociális Biztosító felé. Az eperjesi egyetemi kórház adóssága túllépte a 131 millió koronát, a pozsonyi gyermekkórháznak pedig 94 millió koronás ki nem fizetett hátraléka van.

Foglalkozott ma a kormány a polgári perrendtartás módosításával is. Az új évtől egyebek mellett fel kellene gyorsulniuk a bírósági eljárásoknak, ezenkívül egyszerűsödnek a kisebb jelentőségű perek, továbbá egyszerűbbé válnak a hagyatéki tárgyalások, és új szabályok lépnek életbe a fellebbviteli bíróságok működésében, ha a parlament is egyetért a kabinet által ma jóváhagyott törvénymódosítási javaslattal.

Felvidék Ma, sk