A kisebbségi status quot többé-kevésbé megőrző közoktatási törvény elfogadását követően Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter rendeleteivel borzolja a kedélyeket.

A magyar tankönyvekben csak szlovákul írandó helységnevek kérdése már az Európai Parlamentben is rezonál. A kormány kisebbségi tanácsának magyar tagjai is felvetik majd a problémát, jelezte Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke.
A közoktatási törvény végleges formájában valamivel jobb lett, mint ami az eredeti előterjesztés volt. Most mégis úgy tűnik, hogy Ján Mikolaj tárcavezető a végrehajtó rendeletekben sok mindent másként tesz. Ilyen például a helységnevek és a földrajzi nevek használata a magyar nyelvű tankönyvekben. Újra arra utasította a tankönyvkiadókat, hogy szlovákul használják azokat, de ilyen többek között a történelmi személynevek használata is. „Elképzelhető az is, hogy kérik a kormány nemzetiségi tanácsának összehívását is ez ügyben, tekintettel arra, hogy Dušan Čaplovič kormányalelnök több alkalommal is garantálta a status quo megőrzését?” – kérdezte a Pátria Rádió Napi Krónikájában Gyurkovics Róza Hrubík Bélától, a Csemadok országos elnökétől.
Hrubík a kérdésre válaszolva elmondta: Ettől függetlenül, vagyis nem ezért, Dušan Čaplovič, a kormány alelnöke, a kormány kisebbségi tanácsának elnöke június 30-ra hívta össze a kormány kisebbségi tanácsát. Itt feltétlenül beszélünk majd a témáról. Hrubík azonban elmondta azt is, hogy napirenden ugyan nem szerepel az oktatási törvény, azonban úgy döntöttek a tanácsban résztvevő kollégákkal, hogy ezt a témát az egyéb napirendi pontokban felvetik. Megkérdezik a kormány alelnökét, hogy az ellentmondásos információkban mi az igaz, hogy végre valamiféle rendet teremtsenek. Ettől függetlenül a tegnapi nap folyamán sor került a Magyar Koalíció Pártja és a Csemadok országos vezetősége között egy hivatalos tárgyalásra is, amelyben Hrubík Béla felvetette, hogy a koordinációs tanács a jövő hét folyamán üljön össze és tárgyalja meg a közoktatási törvényt, valamint azokat a kérdéseket, amelyek azóta történtek. Egyelőre annyiban maradtak, hogy a koordinációs tanáccsal készítenek egy sajtónyilatkozatot. Hrubík pedig, mint a kisebbségi tanács tagja, kérni fogja  Dušan Čaplovičot, hogy a kisebbségi tanács soron következő ülésén hívja meg a Pedagógusszövetség elnökét, hogy kifejthesse álláspontját a törvénnyel és az azóta történtekkel kapcsolatban.
Az elmúlt héten ülésezett a szlovák-magyar kisebbségi vegyesbizottság. Hrubíknak nincs információja arról, hogy ott napirenden szerepelt volna-e ez a kérdés. Azonban úgy tudja, hogy inkább formális találkozóról volt szó, ahol az eddigi eredményeket értékelték, vagyis az üléseken felvázolt problémák teljesítéséről adtak számot egymásnak. Hrubík nem lát semmilyen pozitív előrelépést a kisebbségi vegyesbizottság ülése után. Úgy véli, hogy inkább gesztusok szintjén maradt az ülés, és próbálták enyhíteni a kissé elhidegült szlovák-magyar kapcsolatokat.

Felvidék Ma