A Remény szerkesztősége Bartal Károly Tamás prépost-prelátus, jászóvári premontrei apát aranymiséje alkalmából zarándoklatot szervez július 2-án, szerdán, a pozsonyi Mély úti búcsújáró templomba.

A zarándoklat 16.00 órakor kezdődik.

Az aranymisés jászóvári apát a zarándoklat kapcsán a Reménynek nyilatkozva elmondta: pappá szentelése 50. évfordulóján „a jó Istent ünnepeljük, hiszen ez az ő ünnepe, mert a hivatás a jó Isten ajándéka. Az embernek csak annyiban van része benne, hogy elfogadja Őt. Az Isten a kezdeményező mindenben, ami szép, ami jó, és ami értékes.”

Felvidék Ma