A villamosenergia-termelés és a kapcsolódó hálózatüzemeltetés teljes tulajdonosi szétválasztását és az energiaszabályozó ügynökség szerepének erősítését támogató szövegváltozatokat fogadott el az EP szerdán. Ezek túlmennek az Európai Bizottság javaslatain is, és a korábban a Tanácsban a tagállamok által elfogadott kompromisszumot is új megvilágításba helyezik. A tagállamok energiaügyekkel foglalkozó miniszterei a Tanács június 6-i ülésén olyan megállapodásra jutottak, amely szerint a teljes tulajdonosi szétválasztás (eszerint nem lehetne egy tulajdonos kezében a termelési és szolgáltatási, illetve a hálózatüzemeltetési tevékenység) helyett választható lenne a szétválasztott szállítási tevékenység független rendszerüzemeltetése (ISO) és a független átviteli üzemeltető modell (ITO) is. E két esetben az energiacégek megtarthatnák hálózatukat, ha biztosítják tevékenységeik gyakorlati szétválasztását. Az ISO modell esetében nem lehetne részvényesi átfedés a rendszerüzemeltető és az anyacég között, míg az ITO féle módozat – szigorú ellenőrzés mellett – erre is lehetőséget adna.

Az EP ezt elutasította, és – követve az ipari szakbizottság korábbi szavazását – a plénum egésze is a teljes tulajdonosi szétválasztás mellett tette le voksát.

Az irányelv parlamenti témafelelőse a tanácsi megállapodásra utalva azt mondta, a többség túlságosan meghajolt a kisebbség – a „harmadik utas megoldást” támogató Ausztria, Bulgária, Franciaország, Görögország, Luxemburg, Lettország, Németország és Szlovákia – akarata előtt. Eluned Morgan (szocialista, brit) úgy fogalmazott, hogy ezek az országok meg akarják védeni a más piacokon befektetni akaró nemzeti bajnokaikat, de elutasítják a belépést saját piacaikra. „A parlament nem hátrált meg ebben a kérdésben” – tette hozzá.

Az EP által megszavazott szöveg szerint a klímaváltozás elleni harc jegyében a nemzeti hatóságok a rendszerirányítóktól megkövetelhetik, hogy adjanak elsőbbséget a megújuló energiaforrásokat, hulladékot felhasználó, valamint az áram mellett hőt is szolgáltató energiatermelők számára, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti a hálózat megbízható és biztonságos energiaellátását. A képviselők számos fogyasztóvédelmi rendelkezéssel is kiegészítették a szöveget.

Az EP szavazott az Európai Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER) létrehozásáról is. A képviselők – az Európai Bizottság eredeti elképzeléseivel és a tanácsi kompromisszummal is szemben – szabályozói és erős döntéshozói jogosítványokkal ruháznák fel a létrehozandó ügynökséget.

A Bizottság tervei szerint két európai átvitelirendszer-üzemeltetői hálózatot (ENTSOE a villamos áramnál, illetve ENTSOG a gáznál) hoznának létre, amelyek többek között biztonsági, hozzáférési, energiahatékonysági, beruházási szabályokat állapíthatnának meg.

EUvonal