Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnöke videóüzenettel köszöntötte az MKP megalakulásának 10. évfordulóját: Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim és Kollégáim!

Engedjék meg, hogy megköszönjem Csáky Pál elnök úr meghívását pártjuk megalakulásának 10. évfordulójára. Sajnálatos módon, korábbi elkötelezettségeim miatt, személyesen nem tudok jelen lenni. Szerencsére azonban a modern technika eszközeivel videóüzenetben mégis szólhatok Önökhöz. Köszönöm ezt a lehetőséget.

Hölgyeim és Uraim!

Ma a 10. évfordulóját ünneplik Dunaszerdahely gyönyörű városában annak, hogy 1998-ban megalapították a pártot. A politikában eltöltött egy évtized elteltével, amely során közösen képviselték a szlovákiai magyar közösséget, azt mondhatom, hogy nem csupán bölcs döntés volt az egyesülés, hanem tevékenységük mérlege vitán felül pozitív. Az elmúlt évtized kiváltképp sikeres volt országuk számára. Kiváló eredményeket értek el, és a demokratikus értékek rendszere gyökeret ereszthetett az országban. 2004-ben az Európai Unió tagjaivá váltak. Éveken át hozzájárultak Kelet- és Közép-Európa gazdasági sikertörténetéhez. E teljesítményüket csak dicsérni tudom. Pártjuk eközben fontos szerepet játszott az ország lendületbe hozásában.

Hölgyeim és Uraim!

Részvételük a kormányban pozitív hatással volt a szlovák-magyar szomszédi viszonyok javulására. Nézetem szerint ez az alapja a két nemzet együttműködésének. E helyen nem hangsúlyozhatom eléggé azt a tényt, hogy élen jártak a kisebbségi jogok védelmében. Az európai interkulturális párbeszéd évében 2008-ban ezt kiemelten fontosabb tartom. Mélyen hiszek abban, hogy a kisebbségi jogok biztosítása olyan ügy, amelyre sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a jövőben. Számomra elengedhetetlen, hogy Európa minden polgára fajra, nyelvre, bőrszínre, kulturális háttérre és vallásra való tekintet nélkül biztonságban és otthon érezze magát itt. Végső soron az értékek közössége vagyunk, a különbözőségeink kötnek össze.

Hölgyeim és Uraim!

Végül, de nem utolsósorban a Lisszaboni Szerződés ügyéről szeretnék szólni. A szerződés szlovákiai ratifikációja során pártjuk megkerülhetetlen szerepet játszott a parlamenti többség biztosításában. Tisztában vagyok vele, hogy a döntés rendkívül nehéz volt, tekintettel a belpolitikai viszonyokra. Ám felelős döntésükkel visszavonhatatlanul hozzájárultak Európa jobb jövőjéhez.

Hölgyeim és Uraim!

E gondolatokkal szeretnék örömteli évfordulót kívánni Önöknek és további sikeres évtizedeket közösségük, országuk és az Európai Unió szolgálatában.
Köszönöm, hogy meghallgattak.