A mátraverebély-szentkúti Szűzanya jelenlétében június 28-án, a kegyhely szabadtéri oltáránál, Erdő Péter bíboros és Orosch János püspök a magyar és a szlovák püspöki kar képviseletében népeinket a Magyarok Nagyasszonya és a Szlovák Nemzet Anyja oltalmába ajánlották.

A zarándokhely ferences szerzeteseinek meghívására másfélezer hívő, szlovákok és magyarok érkeztek a határ mindkét oldaláról, hogy megemlékezzenek a két évvel ezelőtti esztergomi, ünnepélyes, két nép közötti kiengesztelődési üzenetváltásról. Mostani zarándoklatukkal hitet tettek népeink közös keresztény s ezért egymással szolidáris értékrendjéről.

A házigazdák nevében Fejes Antal, ferences házfőnök köszöntötte a püspököket, a papokat és a híveket, és a két évvel ezelőtti dokumentumot idézve mondta: „Azért jöttünk a Szűzanyához, hogy bocsánatot kérjünk és megbocsássunk egymásnak, amire csak Isten tesz képessé bennünket”. A Szlovák Püspöki Konferencia képviseletében Orosch János megköszönte a ferenceseknek és Erdő Péter bíborosnak a meghívást, és kijelentette: „Azért zarándokoltunk ide, hogy együtt ünnepeljük közös édesanyánkat, magyarok és szlovákok együtt imádkozzunk. Isten maga köré akarja gyűjteni népeinket, akik között szeretetnek és békének kell uralkodnia.”

Erdő Péter bíboros az ünnepi szentmise homíliájában Szent Pál Timóteushoz intézett szavait idézte: „Térj ki az oktalan és fegyelmezetlen viták elől!” A nemzetek apostolának ezek a szavai – mutatott rá a bíboros – kifejezetten arra utalnak, hogy a Krisztusban hívők között milyen légkörnek kell uralkodnia. Az őszinte és tiszta hit ugyanis szeretetet és békét eredményez. „Aki szem előtt tartja embertársai javát, az teljes szívvel bízhat Isten gondoskodásában.” A bíboros megjegyezte: „Hiteles katolikus lelkületből gyűlölet nem fakad”. A főpásztor a szlovákiai egyházmegyei határok közelmúltban történt módosításával kapcsolatban megemlítette, hogy azokat egyesek csüggedéssel, keserűen fogadták, de érkeztek bíztató hírek is: „Több püspök testvérünk egyforma szeretettel tekint minden hívére és megtalálja a lelkipásztori szeretet szavait, amelyek megnyitják azok szívét, akik számára kedves az anyanyelvük és a kultúrájuk öröksége”. Egyetemes keresztény küldetésünkből következik, hogy az alkotó szeretet egységében kell élnünk egymással, mert szükségünk van mindenütt, de a mi régiónkban különösen is minden ember kölcsönös segítségére és szolidáris szeretetére. Így tudunk hiteles tanúságot tenni a világ előtt – mondta a bíboros, majd szlovákul és magyarul könyörgött a Hétfájdalmú Szűzanyához és a Magyarok Nagyasszonyához.

Az áldozást követően Beer Miklós váci püspök és Orosch János nagyszombati segédpüspök a kegytemplomból a szabadtéri oltárhoz vitték az ünnepi viseletbe öltöztetett, koronás kegyszobrot, melynek jelenlétében a püspökök és a hívek szlovákul és magyarul elimádkozták a fölajánló imádságot. A szertartás végén felhangzott a két nép által azonos dallammal ismert, de saját nyelven énekelt pápai himnusz, amely más egyházi énekeinkhez hasonlóan jelzi, hogy népeink évszázadok óta egyazon keresztény, katolikus kultúra részesei.

MKPK Sajtóiroda, Magyar Kurír