A Kálvinista Szemle nyári, összevont számában a megszokott rovatok mellett olvasható Furik Csabának, Kisgéres polgármesterének a vallomása arról, hogy mit jelent számára a Biblia.

Az olimpia kapcsán született egy érdekes írás Erdélyi Pál vágfarkasdi lelkipásztor tollából, aki arról ír, hogy a Krisztus utáni olimpiai játékok ideje és a bibliai újszövetségi kor csaknem egybeesik, épp ezért a Szentírásban – elsősorban Pál apostol leveleiben – elég sok utalás található a sportra.
Buza Zsolt rozsnyói segédlelkész évfordulós írásában a 120 éve született Szőke István lelkész életútját vázolja. A Szekszárdon élő Szenczi László, a kiskoszmályi árvaház egykori lakója, lelki élményeit eleveníti fel az Árvaházi éveim legszebb emlékei című írásában.
A lapban olvashatók továbbá Koncsol László tiszteletbeli főgondnoknak a Szabad Újságban is megjelent sorai. „Ebben a zavart világban még a vallásos emberek egy része sem gondolja végig, mit követel az ó- és újszövetségi kinyilatkozás az emberektől általában s a keresztyén felekezetek lelkipásztoraitól, különösen a nemiség és a házasság dolgaiban, ezért mint olyan ember, aki egyházáért felelősséget érez, szeretném megmutatni a protestáns normák alapelveit” – fogalmazza meg írásának célját az író.
Búcsi Lajos nyugalmazott lelkipásztor egy latinból magyarított írással bizonyítja Isten létét s fejti ki aggodalmait a világban végbemenő eseményeket figyelve: az emberiség nem jó úton jár.
A lap két vendégoldalán a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház testvéregyháza, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapjában, a Harangszóban megjelent írásokból olvasható válogatás. (A Harangszó nyári számaiban pedig a Kálvinista Szemlével ismerkedhetnek az olvasók.)
A kiemelt írásokon kívül természetesen hírek és bőséges tudósításanyag is található a Kálvinista Szemle július–augusztusi összevont számában, amely az egyházi tisztújítás kapcsán közli az Egyetemes Választási Bizottság tájékoztatóját is.

Felvidék Ma/ A.Kis Béla