Az Európai Bizottság a Szlovén Elnökséggel és a Régiók Bizottságával közösen Brüsszelben intézményközi konferenciát rendezett az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (EGTC-k) témakörében, amelyen sikeresen mutatkozott be az Unió második ilyen szervezete: az esztergomi székhelyű Ister-Granum EGTC is.

Mint az közismert, az EGTC (European Grouping for Territorial Cooperation, magyar fordításban: Európai Területi Együttműködési Csoportosulás) az Unió által közel két éve életre hívott, új, jogi személyiséggel rendelkező szerveződési forma, amely a tagállamok helyi és regionális hatóságai számára ad lehetőséget jogszabályi keretek között határon átnyúló, transznacionális, vagy interregionális szintű együttműködések kialakítására. Ezen együttműködések minősége, formája és tartalma eddig még nem tapasztalt fejlődési-fejlesztési lehetőségeket ígér a tagállamok számára, ezért napjainkban az EGTC-vel kapcsolatos minden új esemény, fórum különös hangsúllyal szerepel az uniós hírekben.

Ilyen figyelmet érdemlő fórumként került sor június 19-én az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága által, a soros Szlovén Elnökség támogatásával megszervezett ún. intézményközi EGTC-konferenciára Brüsszelben.
A találkozó céljául tűzték ki, hogy az EGTC-szervezetek ma még kissé átláthatatlan mechanizmusa érthetőbbé váljon a tagállamok számára, illetve a már aktívvá vált tagállamok megosszák másokkal kezdeti tapasztalataikat, ösztönözve ezáltal a többi tagállamot a nemzeti jogszabályok elfogadására és azok végrehajtására.

A konferencián Közép-Európa várhatóan elsőként bejegyzésre kerülő EGTC-szervezetének képviselőjeként vett részt Udvardi Péter, a 2008. május 6-án megalakult Ister-Granum EGTC igazgatója. Szakmai visszajelzések alapján igen sikeres előadást tartott az Ister-Granum EGTC szervezeti felépítéséről, fejlesztési elképzeléseiről, így többek között a Szolidaritási Alap céljáról, és annak főbb jellemzőiről. A sikert jelzi az is, hogy hozzá intézték a legtöbb kérdést a prezentációt követően. A konferencián beszédet mondott Danuta Hübner asszony, az Európai Unió regionális politikáért felelős biztosa is. Beszédében kitért az eddigi sikeres kezdeményezésekre is:

„Szeretnék gratulálni annak a 3 EGTC-nek is, amely ez idáig megalakult. Az első Franciaország és Belgium között magába foglalva Lille, Tournai és Kortrijk városát; a második Magyarország és Szlovákia között az Ister-Granum régióban; és a harmadik Spanyolország és Portugália között Galicia és Norte határán. Ezt a 3 EGTC-t a határon átnyúló együttműködések irányításának megkönnyítése érdekében hozták létre.” A biztos asszony kiemelte, hogy az EGTC-k megalapításához nincs szükség a tagállamok közötti újabb szerződésekre, és ez rendkívüli megkönnyíti a határon átnyúló együttműködések intézményesülését, amely a hosszú távú, stabil kooperáció feltétele. Ezért biztatta a jelenlévő, közel 500 érdeklődőt a hasonló együttműködések létrehozására: „Európai Területi Együttműködési Csoportosulást (EGTC-t) létrehozni határozottan megéri. Ez egy fontos folyamat, amely megköveteli a dialógust csakúgy, mint az ambiciózus és pragmatikus megoldásokat.”
Hídlap