Hat héten át tartott a XXIX. Szepsi Csombor Márton Napok rendezvénysorozata. Zborai Imre tollából olvashatunk tartalmas beszámolót erről a rendezvénysorozatról. Következzen az első rész.

 

„Üdv néked, te szeszélyes sors próbálta magyar föld!
Szepsi elindul most, és idegenbe bolyong.
Üdv néktek, ti magyar rendek, ti anyák, ti atyák mind!
Szepsi elindul most, honi határt odahágy.”
(Szepsi Csombor Márton, 1595 – 1622)

Szepsiben, ahogy évtizedek óta mindig, a Szepsi Csombor Márton Napok rendezvénysorozata jellemzi a májust a városban. A helyi születésű Szepsi Csombor Márton (1595 – 1622) református prédikátor, író, utazó, az első magyar nyelvű útleírás alkotója emlékére, 1979 óta évente a Csemadok Szepsi Alapszervezet főszervezésében kerül sor erre a városi kulturális rendezvénysorozatra. A rendezvény fő célja a helyi közösség összetartása és a kulturális aktivitások szervezése a lakosság minden korosztálya számára. A több helyszínen folyó, színes programokat nyújtó rendezvénysorozat mára fontos kulturális esemény lett a szepsi és a környékbeli lakosok életében. Az idén a hat héten át tartó rendezvénysorozatot, a Csemadok Szepsi Alapszervezet vezetősége a további társrendezőkkel közösen már 29. alkalommal szervezte meg, továbbra is megtartva az eddigi, jól bevált programokat. A Bódva – völgyi lokálpatrióták Szepsiben és környékén, élükön Köteles Lászlóval, a Csemadok Szepsi Alapszervezet elnökével, a Csemadok általános alelnökével, mindent megtettek, hogy a huszonkilencedik évvel ezelőtt indult, hagyományos, évente rendszeressé vált, Szepsi Csombor Márton rendezvénysorozatának szelleme és múltidéző öröksége mindörökre rögződjenek a Bódva – völgye, Kassa, Szepsi és környéke, valamint az ország keleti régióiban lakó magyarságának szívében és lelkében. A Szepsi Csombor Márton Napok keretén belül rengeteg érdekes program várta a kultúrára éhes szepsieket és a környékbelieket. Fontosak ezek az alkalmak, mert nemcsak közösség-összetartó, hanem közösségnevelő szerepük is van. Az idei rendezvénysorozat 2008. április 29 – től 2008. június 15 – ig tartott és a műsorterv letölthető volt több hírportálon is.

Az idei nyitóünnepségre 2008. április 29 – én, kedden került sor a Szepsi Városi Művelődési Központ F – klubjában. A rendezvénysorozatot Köteles László, a Csemadok általános alelnöke, a Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselője, a Csemadok Szepsi Alapszervezet elnöke nyitotta meg. Köteles László rövid megnyitó beszédében kiemelte: „Szepsi Csombor Márton a polgári késő humanista irodalom egyik legérdekesebb alakja. Városunkban, Szepsiben született, Nagybányán és Göncön tanult, majd egy évi telkibányai tanítóskodás után 1616 májusában külföldi tanulmányútra indult. A danckai (Gdanszk) gimnáziumban töltött másfél évet, majd Dánián, Svédországon keresztül Hollandiába, Angliába, Franciaországba utazott. Gyalogszerrel folytatva útját, sárga csizmában, verőfényes gránát posztóból csinált palástban, Párizs és Strasbourg után Németországon, Csehországon, Szilézián és Krakkón keresztül tért haza. A két és fél évig tartó vándorlás után Kassán lett iskolamester. 1620 – ban jelent meg az Europica varietas (A változatos Európa) című műve, az első magyar nyelvű útleírás. Később Bedegi Nyáry István Zemplén megyei főúr fiának, Ferencznek lett a tanítója, az ő lelki épülésére írta meg az Udvari skóla című erkölcsfilozófiai, pedagógiai célzatú művét. Majd a varannói magyar iskolában is tanított. Fiatalon, huszonhét évesen lett a pestisjárvány áldozata.” Köteles László köszönetét fejezte ki Zachariaš Istvánnak, Szepsi város polgármesterének, aki kis csapatával, mint a Csemadok városi alapszervezet akkori elnöke, 1979 – ben indította útjára ezt a kulturális rendezvénysorozatot. Akkoriban mindössze egy emlékestet szerveztek Szepsi Csombor Márton emlékére. Aztán évről-évre, fokozatosan kétnapos-háromnapos rendezvénnyé sikeredett az esemény. Majd a bársonyos forradalom után már egy-két héten át tartott az eseménysorozat, az új évezredben pedig már három-négy héten át tartott a hagyományos rendezvény. Az idén az érdeklődők hat héten át lehettek tanúi a színes programokat nyújtó kulturális eseménynek.

A Csemadok Szepsi Alapszervezet krónikájába 1979-ben ezt jegyezték be: „1979 április végén a Kassai Járási Bizottság munkatársaival karöltve szerveztük meg Szepsiben a Szepsi Csombor Márton emlékestet. Az emlékest keretén belül várostörténeti előadást hallhattunk Dr. Tamás Gellérttől. Kovács Sándor Iván, a Kortárs főszerkesztője, irodalomtörténész, Szepsi Csombor Márton nagy ismerője, tartalmas előadást tartott Szepsi Csombor Márton életéről. Az emlékest kiegészítője volt egy kiállítás Szepsi Csombor Márton korabeli műveinek bemutatójából és más levéltári anyagok másolataiból. Ezt az emlékestet a Járási Bizottság vezetői is nagyra és pozitívan értékelték.” Kovács Sándor Iván ezeket a sorokat jegyezte ebbe a krónikába: „Írom ebbe a Csemadok-krónikába, hogy 1979. április 22-én a szepsibéli Szepsi Csombor Márton-emlékünnepség alkalmából megrendülten és őszinte hálával igyekeztem megemlékezni a város nagy Fiáról. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy eszmét cserélhettünk.”

A megnyitó keretén belül került sor Hunyadi Mátyás király képeslapokon (1443 – 1490) című kiállítás bemutatójára is a Szepsi VMK F-klubjában. Mátyást – a magyar népmesék álruhás királyát, a szegény, egyszerű emberek segítőjét máig egyik legismertebb uralkodónkként tarjuk számon, egész legendakört fonva alakja köré. Trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából a Reneszánsz év apropójaként Steiner Józefné (Ilonka néni) nagyatádi képeslapgyűjtő 42 000 darabból álló gyűjteményéből 140 képeslap került bemutatásra. Ezt követően Mihályi Molnár László, a Kassai Magyar Tannyelvű Középfokú Ipariskola és Kereskedelmi Akadémia tanára tartott előadást, A magyar nép eredete, címmel. Előadás hangzott el a magyar nép eredetéről, őstörténetéről, írásának kialakulásáról, és a honfoglalásról a Kárpát medencében. Az előadó szót ejtett a szkítákról, a hunokról, az avarokról, valamint az onugor és türk rokonságról is. A műsor kellemes hangulatban, kötetlen baráti beszélgetéssel ért végett.

A rendezvénysorozat egy régi népszokás felelevenítésével folytatódott Szepsi város főterén és a városi parkban. Szepsi város apraja-nagyja a hagyományos májusfaállításra, népiesen szólva, a májusfa-kitáncolásra gyűlt össze a város főterén. A májusfa vagy májfa a természet újjászületésének szimbóluma, s a pünkösdi ünnepkör szerves része. A hagyományokhoz híven ez az esemény hűen tükrözi a természet ciklikus változásaihoz fűződő mágikus-praktikus hiedelmeket, a naptári év egyházi, vallási mozzanatait. Folklórműsor keretén belül tanúi lehettünk a fa kivágásának, díszítésének és felállításának. Mindezt a Szepsi Városi Művelődési Központ szervezésében láthattuk, közreműködtek a Szepsi Mezőgazdasági Szakközépiskola, valamint a helyi magyar és szlovák alapiskola diákjai. Vitéz Erika, a Szepsi VMK igazgatónője bevezető beszédében a következőket mondta: „A néprajzi lexikon és a hagyomány szerint a legények a fát még az éjszaka vágták ki az erdőn, és hajnalra szállították haza és állították fel a lányos házak elé, vagy a szeretője háza elé. A fa kivágása, hazaszállítása titokban történt az éjszaka leple alatt. Ma Szepsiben, ám de nem titokban, májusfát állítunk minden lánynak, a diákok és fiatalok jóvoltából.” A ragyogó napsütésben és igazi tavaszi időben a helyi alapiskolák tanulói és az ovisok serege piros szoknyás kis táncosai szép műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. A Szepsi Mezőgazdasági Szakközépiskola markos legényei vágták ki és állították fel a színes szalagokkal díszített májusfát, jelképesen a város minden leányzójának. Legyen szép, boldog és gazdag tavaszunk! – kívánták egymásnak a szepsiek.

Május elseje is a szórakozás és a kikapcsolódás jegyében zajlott. A Szepsi Csombor Márton Napok hagyományos kirakodóvására a római katolikus templom előtti téren, a varázslatos májusi vásárok hangulatát próbálták visszaidézni. A tájház udvarán zenés délután és a Csombor Napok hagyományos ízei, bor és töltött káposzta várta az érdeklődőket. A zenét Bodnár Tibor szolgáltatta. Közben az óvodásoknak és a kisiskolásoknak játszóházi foglakozásokat tartottak, volt lufivarázs, gyöngyfűzés, üvegfestés, állatfigurák és különböző cserépdíszek készítése. A gyerekek megismerkedhettek a szalvéta hajtogatás technikájával is. A foglalkozásokat Balázs Judit, a Szepsi Városi Könyvtár alkalmazottja, Danko Jolán, a Szepsi VMK alkalmazottja és Gumány Judit, a Szepsi Magyar Óvoda igazgatónője vezette. Késő este a gyerekek és felnőttek egyaránt jóllakottan és megelégedetten távoztak a tájház udvaráról.

Május első vasárnapján ünnepélyes református istentiszteletre került sor a helyi református templomban. Igét hirdetett Dr. Bodnár Ákos, református lelkész, a templomban előadást is tartott, Krisztus követése ma, címmel. Délután koszorúzási ünnepségre került sor a városi parkban, Szepsi Csombor Márton emléktáblájánál, a városi hivatal és önkormányzat, a történelmi egyházak, valamint a város szakmai- és civil szervezeteinek részvételével. Az ünnepséget megnyitotta és vezette Köteles László, a Csemadok Szepsi Alapszervezet elnöke, a Csemadok általános alelnöke. Verset mondott Turnyanszky Malvin, a Szepsi Magyar Tannyelvű Gimnázium diákja. Ünnepi beszédet mondott Zachariaš István, Szepsi város polgármestere, az MKP alelnöke és Dr. Bodnár Ákos, református lelkész.

Zachariaš István ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Talán szimbolikus is, hogy minden évben, ilyenkor a tavasz, az új reménység kezdetén, találkozunk itt Szepsi Csombor Márton emléktáblája előtt, és tisztelgünk híres szülöttünk emlékének. Ismerve Szepsi Csombor életútját és munkásságát, ezért tartom ezt az évente ismétlődő rendezvénysorozatot, ezt a mai alkalmat is szimbolikusnak, mert ő is azon fáradozott, hogy az itthon élő embertársainak új reményt, új lehetőségeket, új világlátást hozzon. Ezért is gyalogolta végig társaival az egész Európát. Ez a maga idejében szokatlan, merész gondolat és tett volt. Mutatja egyrészt Csombor Mártonunk határtalan tudásvágyát, kíváncsiságát és nyitottságát, másrészt mutatja áldozatkészségét, és az itthoniakért érzett felelőségét és határtalan szeretetét. Amint tudjuk Szepsi Csombor Márton körbegyalogolta Európát, útleírása tartós helyet biztosított számára a magyar, valamint az európai irodalomban és történelemben. Munkássága pedig tartós helyet alakított emlékének a mi szívünkben is, és városunk Szepsi történelmében is. Kétségtelen, hogy Szepsi Csombor Márton városunk számára hírnevet biztosított, lakosai számára tudást, ismereteket és szélesebb látókört. A város ezért is támogatja a Bódva Egyesület javaslatát, hogy a közeljövőben, városunkban Szepsi Csombor Márton szobrot avassunk.” A város polgármestere ünnepi beszédét így fejezte be: „Több alkalommal, amikor Szepsi Csombor Márton emléktábláját koszorúztuk, az évek folyamán, elmondtam, mert ez hálás téma, hogy mai szemmel nézve mennyire modern, időntúli és előrelátó volt Csombor Márton szándéka és tette. Nem szeretnék erőszakolt következtetéseket levonni, sem párhuzamokat vonni az akkori szándék és a mai Európai Unió között, mégis elmondható, hogy közös az a felismerés, hogy Európában, bár sokféle nemzet lakja, van egy közös akarat, egy definiálható egymásra utaltság és az együttműködés szándéka. Ez Csombor idejében persze célként nyilván nem létezett, erre a felismerésre még néhány évszázadot várni kellett, mégis az Europica Varietas megírása, a hazaiak megismertetése az európai gyakorlatokkal, ismeretekkel és szokásokkal, megelőzve korát, és mai szóhasználattal azt mondanánk, hogy modern, európai projekt volt.”

Dr. Bodnár Ákos, református lelkész, beszédében így buzdított mindenkit: „Katolikusok és protestánsok, hívők és kevésbé hívők, magyarok és szlovákok, ne féljünk egymástól. Meg kell értenünk, és nemcsak annak fontosságát, hogy támogatnunk kell egymást jogaink érvényesítésében, de együtt kell dolgoznunk kötelességeink teljesítésében is.” Az ünnepi imát Gábor Bertalan, római-katolikus esperes-plébános, pápai káplántól hallhattuk. A pápai káplán így imádkozott: „Urunk Jézus Krisztus, köszönetet mondunk szelíd jóságodért, hogy ebben az órában is összegyűjtesz bennünket tisztelegni városunk szülöttje Szepsi Csombor Márton áldott emlékének és munkásságának. Köszönjük, hogy Szentlélek erejével ismételten rádöbbentesz bennünket a tiszteletadás és a kölcsönös szeretet bátorságára, hogy tettekkel mondjuk el egymásnak – katolikusok és reformátusok: kik vagyunk, és miként hiszünk Benned és szent igéidben.” A megemlékezésen közreműködött a szepsi Egressy Béni Vegyeskar, Kozsár Zsuzsanna vezetésével. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Szerencsés János, a Magyar Köztársaság Kassai Főkonzulátusának főkonzulja.

A koszorúzási ünnepség és megemlékezés után került sor az édesanyák köszöntésére a VMK nagytermében. Anyák napja alkalmából, minden évben május első vasárnapján a helyi magyar alapiskola tanulói és a gimnázium diákjai, valamint a magyar óvoda növendékei ünnepi műsorral kedveskednek az édesanyáknak és nagymamáknak, megköszönve mindazt a szeretetet és gondoskodást, mellyel születésük óta elhalmozták őket. Az egybegyűlteket Köteles László, a Csemadok Szepsi Alapszervezet elnöke köszöntötte. Az alapszervezet elnöke beszédében hangsúlyozta: „Mindnyájan tudjuk, hogy az anyák minden ember szívében – legyen gyermek vagy felnőtt – különleges helyet foglal el. Egészen pici gyermekként hozzá menekültünk, ha sérelem ért bennünket, érte kiáltottunk, ha féltünk, belé kapaszkodtunk, ha elestünk, őt hívtuk segítségül, ha rosszat álmodtunk, megnyugvást nála kerestünk. Ha nevettünk, velünk nevetett, ha sírtunk, velünk szomorkodott. De akár mellettünk volt, akár távol tőlünk, folyamatosan aggódott értünk, minden percben féltett és óvott bennünket, dicsért és megszidott, ha kell támogatott vagy eltiltott, de bármit is tett, szeretetből tette és teszi ezt mindennap. Anyák napja lévén, s bár egy nap kevés ahhoz, hogy az egész éves fáradalmakat megköszönjük nekik, de ez a nap legyen legalább olyan, amikor mi felnőttek és gyerekek egyaránt éreztessük velük szeretetünket, és azt, hogy mennyire fontosak nekünk.” Köteles László ünnepi köszöntőjét egy zsidó közmondással fejezte be: „Az Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az anyát”

A Biblia éve kapcsán május hónapban és június hónapban is megtartotta előadásait Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztor, a Biblia üzenete, című előadássorozat következő és évadzáró előadásaira került sor a Szepsi Városi Könyvtárban. A városi könyvtár ismét megtelt azokkal, akik rendszeresen kisérték figyelemmel Zoli bácsi előadásait. Rohanó világunkban, amikor körülöttünk minden változó, a Biblia az, ami állandó, örök és időszerű. Zoli bácsi szinte tárcán kínálta az információkat, magyarázatokat, az életből vett példákat, s a bibliai idézetekkel tarkított előadásaival egyben tisztelettel adózott a Biblia Évének is. A felekezeteken felüli találkozók, a havonta megtartott előadások célja Isten üzenetének keresése és megértése volt. A Találkozás a Bibliával, című kezdeményezés többéves, s az idén ősszel tovább folytatódik. Az előadó a továbbiakban Jónás könyvét veszi górcső alá. Ezzel újabb lehetőség teremtődik, hogy a Biblia üzenete az érdeklődőket a jövőben is informálhassa és átformálhassa. Az előadások házigazdája M. Molnár László, a Kassai Magyar Tannyelvű Középfokú Ipariskola és Kereskedelmi Akadémia történelem szakos tanára volt, aki saját tapasztalataival és ismereteivel kiegészítve gazdagította az előadásokat. Az előadásoknak állandó résztvevője volt, Gábor Bertalan, római katolikus esperes-plébános, pápai káplán, aki mindig egy másik megvilágításból, széles körű bibliai és egyéb ismereteivel egészítette ki az elhangzottakat.
/folytatása következik/

Szepsi, 2008. június 1.

Felvidék Ma, ( Zborai Imre )

KÉPGALÉRIA