A szlovák képviselők megváltoztatták a választási körzeteket Nyitra megyében. A magyar koalíció képviselői élesen tiltakoznak és szándékos cselekedetről beszélnek, továbbá diszkriminációról.

Ezidáig hét választási körzet volt Nyitra megyében, de a szlovák koalíció úgy döntött, hogy az újvári választási körzetet kettéosztják – érsekújvárira és párkányira. A koalíció azzal érevlt, hogy a változás nélkül a párkányi körzetből – a lakosság számarányának megfelelően – nem három, hanem csak 2,5 képviselő juthatott volna be a megyei parlamentbe.
Az MKP egyenesen bosszúról és diszkriminációról beszél. „Ez egy magyarellenes csapás. Igaz, hogy három képviselői helyünk biztos a párkányi körzetben, de az újváriban egyszerűen nincs esélyünk” – mondta a szavazás után Farkas Tibor.
„Ezt az anyagot csupán az utolsó pillanatban kaptuk kézhez, ráadásul a megyei szintű választások időpontja még nincs is kiírva. Úgyhogy nem tudom, kinek ilyen sürgős erről már most dönteni. Csupán politikai célok és a visszavágás van benne” – nyilatkozta Forró László, aki elmondta azt is, hogy ezt a lépést az MKP a csatabárd kiásásának tartja.
Farkas Iván is azon a véleményen van, hogy a pártot egyszerűen kihagyták a választási körzetekről szóló vitából. „Azt, hogy a legnagyobb politikai klubot, az MKP klubját megkerülték, hatalmas politikai botlásnak tartom. Alapvetően megváltoztak ugyanis a játékszabályok” – vélekedik Farkas.
A szlovák koalíció ugyancsak elfogadta, hogy a megyei képviselők számát 52-ről 54-re emeli. A képviselők a polgárok igazságosabb képviseletével érvelnek, a törvény szerint ugyanis egy képviselőre 12-15.000 polgárnak kellene jutnia. Az MKP ezen lépések mögött a szlovák nemzetiségű képviselők számának növelését, illetve az arra tett kísérletet látja, mivel a két új képviselő a szlovák többségű választási körzetekből kerül majd ki.

Nitrianske noviny, Felvidék Ma