A Európai Bizottság 2008. június 23-án indította útjára online lobbi-regiszterét. A kiterjedt , három évig tartó társadalmi egyeztetés után létrejövő, önkéntes bejelentkezésen alapuló nyilvántartás célja, hogy az európai uniós döntéshozatalt befolyásolni kívánó lobbisták tevékenysége a nyilvánosság előtt, az uniós intézményekkel való kapcsolatuk pedig átláthatóan történjen.

Ennek érdekében az Európai Bizottság arra kéri európai intézmények szakpolitikái kialakításának és döntéshozatali folyamatainak befolyásolása iránt elkötelezett valamennyi érdekképviseletet, hogy regisztrálja magát.

A nyilvántartásba felvételt kérő szervezeteknek közölniük kell, hogy kik ők, melyek a célkitűzéseik és megbízásaik, illetve elsősorban mely szakpolitikai terület tartozik az érdeklődési körükbe. Továbbá bemutathatják fő érdekképviseleti tevékenységeiket és hálózatépítési erőfeszítéseiket. Emellett pénzügyi adatokat kell szolgáltatniuk, amelyek révén világossá válik, hogy mely mozgatóerők állnak a lobbi tevékenység mögött. A harmadik felek javára lobbi tevékenységet folytató szervezeteknek ügyfeleik nevét is közölniük kell.

A regisztráció alkalmával az érdekképviseleteknek alá kell írniuk az Európai Bizottság által elfogadott etikai kódexet. Ez magában foglalja azokat az alapelveket – ide értve a nyitottságot, a becsületességet és a feddhetetlenséget -, amelyeknek jellemezniük kell az érdekképviseletek tevékenységét az Európai Bizottsággal való kapcsolataik során. A kódex ezenfelül hét olyan egyértelmű magatartási szabályt is megfogalmaz, amelyek betartását a Bizottság az érdekképviseletektől elvárja.

A nyilvántartás abban különbözik az itthoni szabályozástól, hogy az a civil szervezetekre is vonatkozik (a 2006-ban elfogadott hazai lobbitörvény csak az üzletszerűen végzett lobbizást köti regisztrációhoz), így az új lista az európai intézmények eddigi civil regiszterét (CONECCS) is felváltja. Az elmúlt néhány napban 68 szervezet regisztrálta magát.

A nyilvántartás letölthető innen.

Az etikai kódex szövege elolvasható itt.

EP sajtóhír