Az ipolysági, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplom búcsújára augusztus 17-én, vasárnap kerül sor.

Az ünnepi magyar nyelvű szentmisét de. 11 órakor Herdics György c. apát, a Remény főszerkesztője celebrálja.

Remény