A Magyar Koalíció Pártja képviselői a szlovák parlamentben vizsgálatot kezdeményeznek az oktatási intézményeknek – alapvetően az általános és középiskoláknak – megítélt uniós támogatások elosztása miatt. Figyelmeztetni kívánják az Európai Bizottságot arra, hogy az európai pénzekből a Robert Fico vezette kormány regnálása idején egyetlen euró sem jutott a magyar iskoláknak.
Szlovákia az idén ez idáig három szakaszban osztott európai pénzeket az iskolák állagának javítására, illetve modernizálására, valamint nyelvi laboratóriumok kialakítására. A régiófejlesztési minisztérium az előbbi kettőt, az oktatási tárca pedig a nyelvoktatás javítására szolgáló pályázatot kezelte. Összességében több mint 120 millió euró került elosztásra. Igaz, hogy a pályázatok száma minden esetben meghaladta a nyolcszázat, de a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szerint a magyar iskolák is aktívak voltak, száznál is több pályázatot dolgoztak ki, mégsem jutottak uniós pénzekhez. Még olyan esetekben sem, amikor „országos prioritást” kopíroztak pályázatukkal, vagyis az energiatakarékos fűtési rendszer modernizálását, illetve az épületek szigetelését célozták meg.

A szlovákiai magyar politikusok, szülők és pedagógusok számára különösen szembeötlően ellenséges Ján Mikolaj oktatási miniszter magatartása. A tárcavezető az idén többször is borzolta a kedélyeket azzal, hogy az új közoktatási törvényben azonos óraszámot javasolt a magyar és a szlovák nyelv oktatására már az elemi iskolák első osztályában is, azzal a magyarázattal, hogy az „oktatási minisztérium alkotmányos kötelessége biztosítani a magyar tanulók esetében is a szlovák államnyelv tökéletes elsajátításának a lehetőségét”. Erre kiváló alkalma lett volna a tárcának a nyelvi laboratóriumok kiépítésével a magyar iskolákban, de az uniós támogatásból kizárólag szlovákok lakta települések – nyilvánvalóan szlovák tanítási nyelvű – iskolái részesültek. Ezért mondják egyre többen a szlovákiai magyar szakemberek közül, hogy utólag is bebizonyosodott: a tárcavezető szándéka a szlovák nyelv óraszámának növelésével a magyar nyelvoktatás rovására nem a gyerekeknek nyújtott jóindulatú „szolgáltatás” volt, hanem „az elnemzetietlenítés szándéka”. Sőt, nemcsak a magyarok állítják ezt, már több szlovák napilap is felfigyelt a jelenségre, rámutatva arra a tényre, hogy a két érintett tárcát a Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt által delegált miniszterek vezetik, vagyis a magyar iskolák támogatásának elmaradása nem más, mint a nemzeti párt politikai prioritásának megvalósítása, nevezetesen: elsorvasztani a magyar intézményeket, elsősorban az anyanyelvi oktatási rendszert, amely az azonosságtudat megőrzésének alappillére.

Neszméri Sándor, Magyar Nemzet