(+Képgaléria) Csáky Pál mondott ünnepi beszédet Tardoskedden István király szobrának megkoszorúzásakor. Az ünnepségen jelen volt Dušan Čaplovič szlovák miniszterelnök-helyettes és Kiss Péter magyar kancelláriaminiszter is.

“István és műve néhány év alatt megbukott volna, ha nagy királyunk őszintétlen, kétarcú politikát folytatott volna” – mondta Csáky Pál, az MKP elnöke ünnepi beszédében Tardoskedden, amelynek nagyobb részét magyarul, kisebbik részét szlovákul mondta el. A koszorúzási ünnepségen részt vett és az ünnepi beszédet meghallgatta Dušan Čaplovič, a szlovák kormány alelnöke és Kiss Péter magyar kancelláriaminiszter is.”

(Az MKP-honlapján megtekinthető a beszéd videófelvételen is)

“Miről szólt István küzdelme? Az igazságról. Az egyértelműségről. Az európai normákról. Arról, hogy ez a nép őszintén és egyértelműen kíván betagozódni az akkori Európába. Arról, hogy a másságot – lásd az Intelmeket – valóban őszintén tisztelni és tolerálni akarja. Arról, hogy az ország, amelyet megalapítanak, valóban védeni akarja minden polgára érdekét. Ha István és utódainak állama nem védte volna meg a történelem hányattatásaitól a szlovákságot is, akkor ez a nemzet valószínűleg ma már nem létezne. István tehát közös királyunk, műve és hagyatéka felvállalandó ma is. Mi, a magyarság Szlovákiában élő része, boldogok lennénk, ha az Intelmek tartalmát és szellemiségét a mai Szlovákia maradéktalanul betartaná” – mondta Csáky a két kormány képviselőinek és hallgatóinak.

“Nem hiszem, hogy őszinte az a megnyilvánulás, amely az egyik nap tolerálja, hogy politikai partnere sértegeti Szent István királyunkat, a másik napon pedig eljön koszorút elhelyezni a szobra talapzatához. A napi politikai megnyilvánulásokat is egyértelműsíteni kell. Szent István nagysága és művének fontossága meg kell, hogy ejtsen minden gondolkodó magyart és szlovákot. Ezért, minden kétely ellenére méltánylandó, hogy a szlovák kormány alelnöke részt vesz a mai rendezvényen és elhelyezi koszorúját nagy királyunk szobránál -, amely alkotás egyébként szlovák kormánytámogatással valósult meg 10 évvel ezelőtt” – hangsúlyozta Csáky.

“Le kell számolni a hamis mítoszokkal is, ha igazi megbékélést akarunk. Nem szabad mérgezni a levegőt bármiféle hazug ideológiával. Itt nem volt ezeréves elnyomás, a Dél-Szlovákiában élő szlovákokkal ma is tisztességes együttélésre törekszünk. A maticás provokátorok ezt nem akarják megérteni, s ezzel nagyon rossz szolgálatot tesznek a szlovák-magyar együttélésnek. Az MKP őszintén óhajtja a megbékélést, ezért dolgoztuk ki tavaly megbékélési nyilatkozatunkat, amelyet a magyar és a szlovák parlament egy napon fogadhatna el. Ezen az úton kell tovább haladni, nem a gyanúsítgatások, vádaskodások, kétszínűség útján – szorgalmazta az MKP elnöke.

A koszorúzást követően Kiss Péter magyar kancelláriaminiszter és Dušan Čaplovič szlovák miniszterelnök-helyettes megnyitották a tardoskeddi folklórfesztivált.

Felvidék Ma – ON

Az alábbi képek kattintással nagyíthatók!