Megszorító intézkedések vagy kényszerfelügyelet? Ülésezett a tornaljai önkormányzat, hogy kiutat találjanak az eladósodás okozta helyzetből.

Több mint egy hónap telt el a legutóbbi önkormányzat ülése óta, amikor a képviselők a megszorító költségvetési rend bevezetéséről döntöttek. A város főellenőre, Mikuláš Cmorík tett javaslatot azokra az intézkedésekre, amelyek egyenesbe hoznák a költségvetési rendet és a kifizetetlen számlák rendezését, vagyis az adósságállomány csökkentését is előrevetítenék. A városnak 34 millió korona értékben van tartozása. A főellenőr a havi kiadások jelentős csökkentését is javasolta korábban, egyebek mellett a városi hivatal személyi állományának a csökkentésével, illetve a meglévő ingatlanok eladásával. A tegnapi tanácskozáson azonban kiderült, az adósságot nem sikerült a tervezett mértékben csökkenteni, így az állami kényszerfelügyelet alá való helyezés vagy annak szükségszerűsége továbbra is fennáll. Sok vita folyt a város ingatlanjainak az eladásáról is, valamint a városháza alatti üzletehelyiségek 20-25 évre való bérbeadásáról. Bár ez könnyű bevételi forrás lenne, a képviselők mégsem tartják elfogadhatónak ezt a megoldást, mert a város vagyona már így is jelentősem megnyirbálódott az utóbbi időben. A Fehér ló vagyis az egykori kultúrház a város egyik történelmi épülete, a másik a közszolgáltatások háza pedig egyben biztos jövedelemforrás is. A képviselők egyértelműen hangoztatták, hogy nincsenek megelégedve a szigorított költségvetési rend jelenlegi helyzetével. A főellenőr beszámolójából kiderült, hogy 1,2 millió koronával sikerült a tartozásokat egy hónap alatt csökkenteni, de a bevételek és kiadások havi mérlege még mindig 1,25 millió korona passzívumot mutat. Vita alakult ki a képviselők között annak hallatán is, hogy több kérdésük megválaszolatlan maradt, s abból kifolyólag is, hogy a főellenőr a képviselői klubokra próbálja a felelősséget hárítani az eladásokat illetően. Elfogadták a módosított költségvetés keretszámait, melynek alapján az ez évi bevételeknek 149,3 millió koronát kellene elérni. Tény viszont, hogy másfél hónap van arra, hogy a tartozást 19 millió korona alá csökkentsék, különben a minisztérium kényszerfelügyelet alá helyezi a várost.

Felvidék Ma, Pátria, sk