A rimaszombati járás déli községei a közelmúltban egyezséget kötöttek. Közösen, szervezetten fogják bebiztosítani a térség gazdasági és szociális fejlődését.

Melyik térségről is van szó? Rimaszombattól dél felé, Feled községtől a két völgyön le, egészen Tajtiig. A térség felölel négy mikrorégiót és 28 községet, valamint számos vállalkozást és nonprofit szervezetet. Mi jellemzi a térséget? A térség jellemzője a magas fokú elmaradottság, ami még a járás mutatóitól is rosszabb! Sajnos. Egyik oldalról a Sajó-Rima Eurorégió határolja, ami ma már viszonylag jól és hatékonyan működik, míg a másik oldalról egy Losonc-Salgótarján tengelyű társulás, ami a nógrádiak alapossága folytán szintén jól működik. így a térség körül a fejlődés mára már meg van alapozva.

Jól érezték az itteni községek képviselői is, hogy lépni kell. A fejlődést saját kézbe kell fogni, mert a mai világban senkire nem lehet számítani. Feled, Détér és Simonyi községek polgármesterei a többiek segítségével és megértésével a múlt hónapban megalapítottak egy polgári társulást – MAS (Miestna akčná skupina) CEROVINA – névvel, amely éppen arra lesz hivatva, hogy megalapozza a térség fejlődését a jelen körülmények között.
Miben is fogantatik ez az elképzelt fejlődés? Többek között gazdasági lehetőségeket teremteni az itt élőknek a mezőgazdaságban, a vidéki turizmusban, a szolgáltatásokban, növelni a községek attraktivitását a látogatók szemében, emelni a polgárok általános tudásszomját, segíteni a meglévő tőke hatékonyabb felhasználását párosítva a meglévő pénzügyi forrásokkal és az EU-s forrásokkal.
Az alakuló gyűlésen Feleden jelen volt a térség minden községének a képviselője és több vállalkozó. Valamennyien egyetértettek abban, hogy már éppen idejeelkezdeni dolgozni a fenti célokért közösen és hatékonyan.

Mi is legyen az első lépés? Meg kell szerkeszteni egy reális, kivitelezhető fejlődési tervezetet. Ehhez a megalakult vezetőség, az elnökével, Mihályi Gáborral, Feled polgármesterével az élen kéri a térség vállalkozóit, különféle szervezeteit, hogy legyenek tagjai a társulásnak, és azt segítsék munkájukkal, tanácsaikkal. A tagságot jelentkezési űrlapon lehet kérni, amit minden kérelmezőnek eljuttatnak a vezetőség tagjai.

Felvidék Ma, Mede Géza, Gömöri Hírlap