A szülőföldhöz való hűség költője, Sajó Sándor születésének 140. évfordulója tiszteletére “Magyarnak lenni: nagy s szent akart” címmel a Palóc Társaság nyolcadik alkalommal hirdeti meg a magyar költők hazafias verseinek szemléjét.
A magyar vers ünnepére szeretettel hívja és várja a versmondó alap- és középiskolás diákokat az Ipoly mindkét partjáról, és az egész Kárpáthazából.

– Egy tetszés szerint választott Sajó Sándor-költeményt valamint
– a magyar hazafias költészetből egy ugyancsak szabadon választott verset kell könyv nélkül előadni szakmai bírálóbizottság előtt.

A versmondó verseny 2008. november 13-án, csütörtökön, a költő születésnapján lesz szülővárosában, Ipolyságon.

A diákok ellátásáról és megjutalmazásáról a rendező és támogatói gondoskodnak.

Jelentkezni jelentkezőlapon lehet, amelyen fel kell tüntetni a versmondó nevét, életkorát, a kategóriát (alapiskola felsőtagozata vagy középiskola), az iskola és/vagy a versenyző elérhetőségeit (levél- és villámlevélcím, távbeszélőszám,)  valamint az előadandó versek címét s a költő nevét.

A jelentkezőlapot 2008. október18-ig fogadja a Palóc Társaság a 991 11 Balog nad Ipľom (Ipolybalog), Kör utca 194. levél-
illetve a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímen.

( Érdeklődni még a 047 / 488 53 13 távbeszélőszámon)
A jelentkezőknek részletes tájékoztatást tartalmazó meghívót küldünk.

{Sajó Sándor válogatott versei 2000-ben Nem akarok gyáva csendet címmel jelentek meg a Ménrót Kiadó gondozásában; ugyancsak ez a kiadó adta ki 2001-ben a Trianont ledöntjük c. válogatást, amelyben Sajó-versek is olvashatók. 2006-ban a dunaszerdahelyi Lilium Aurum gondozásában jelent meg Sajó Sándor Magyarnak lenni című kötete, amelyhez az utószót Zalabai Zsigmond írta. Olvashatunk még Sajó-verseket a Benedek István szerkesztette Rendületlenül c. kötetben ( Officina Nova, 1989 ) és a Medvigy Endre szerkesztette A magyarokhoz c. kötetben ( Felsőmagyarországi Kiadó-Kiskapu Kiadó).

– Felvidék Ma –