Az a felmérés, mely a nyolcadikos és kilencedikes tanulók kisebbségekhez fűződő viszonyát vizsgálta, és amelyre hétfőn Gyurcsány Ferenc hivatkozott, majd pedig Robert Fico kétségbe vonta annak eredményét, kizárólag szakemberek számára készült – mondta el a felmérést végző Open Society Foundation (NOS-OSF) igazgatónője, Alena Pániková.

Pániková elmondta azt is, hogy a felmérés része egy 53 szubjektumból – többek közt kormányon kívüli szervezetek, állami szervezetek, Állami Pedagógiai Intézet – álló és szakemberek közt közel két évig tartó vitasorozatnak a multikulturális nevelésről. A felmérés részletes eredményei olvashatóak a www.osf.sk oldalon, de októberben könyv formájában, szociológusok és pedagógusok kommentárjával is kibővítve férhetnek hozzá az érdeklődők.
A felmérés készítői szerint a tanulók magyarokról alkotott nézeteit erősen befolyásolja az, ahogyan a problémához a politikusok viszonyulnak a médiában. A fiatal szlovák nemzetiségű tanulók toleránsabbak a Szlovákiába nemrégen beköltözött idegenekkel szemben, mint az itt őshonos kisebbségekkel szemben, viszont a magyarokról alkotott előítéletek pozitívan változnak, miután kapcsolatba kerülnek magyar nemzetiségű emberekkel. Ez a tolerancia-erősödés valamennyi kisebbség esetében igaz, a romákat kivéve – olvasható a felmérés alaperedményeit értékelő elemzésben.
Ugyanakkor a multikulturális nevelés ismeretlen fogalom a megkérdezett tanulók 60 %-a számára, amiből egyenesen következik, hogy ezen ismeretek iskolai tananyagba való beillesztése nagyon is időszerű.

SITA, Felvidék Ma