A Nagykéri Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás 2008. augusztus 31-én, vasárnap Nagykéren tartotta a Felvidéki Imakilenced 6. állomását, amelyen Szent István királyunk közbenjárásáért imádkoztak.

A lelki program rózsafüzér imádsággal kezdődött, majd Dr. Galavits József, győri székesegyházi kanonok-plébános tartott előadást a Szent Koronáról. A jelenlevők megismerkedhettek nemzeti ereklyénk keletkezésével, és a hozzá kapcsolódó mondákkal és történelmi forrásokkal. Rövid történelmi áttekintés keretében Galavits professzor úr ismertette a Szent Korona kalandos útját. Külön magyarázatot szentelt az államiságot jelképező ereklye részletes bemutatására, annak díszítésére és azok magyarázatára.
Az ünnepi szentmise elején a nemrégiben odahelyezett Bíróczi István esperesplébános köszöntötte oltártestvéreit és a híveket. Különösen az előző működési helyéről, Nagymegyerről érkezett zarándokokat, akik egy autóbusszal indultak el otthonról, hogy találkozhassanak volt plébánosukkal.
A főcelebráns Galavits kanonok úr mellett két volt nagykéri káplán foglalt helyet, akiket az egész falu nagy szeretettel fogadott.

Galavits József kanonok a szentbeszédében első szent királyunk életpéldájára hívta fel a figyelmet és buzdította a jelenlevőket, hogy minden nehézség ellenére is maradjanak meg vallásukban és tartsanak ki nemzetiségük mellett.
Szent István tudatos állami- és egyházi szervezőképességéről és előrelátásáról is szólt. Gondoskodása több téren is megmutatkozott. Gondoskodott a családról, ahol a több gyermeket áldásnak tekintették, nem úgy, mint a társadalaomban. Gondoskodott a környezetről és arról is, hogy a népek között békesség és szeretet legyen, amiről Szent Imrének az Intelmekben is ír. A különböző népek erősíthetik egymást, ha betartják jogaikat. Sajnos a mai világban erre kevés példát találunk. Elkeseredettségének adott hangot, hogy az erkölcsi törvényeket könnyen veszik az emberek, a családi kötelékek meglazultak, a nemzetiségileg vegyes országokban a felelős politikusok ugrasztják egymásnak a népeket, a környezetszennyezéssel nem törődnek. Első szent királyunk törvényei ma is aktuálisak, mondta a főcelebráns és a mai kor emberének csak egy mentőkörülménye van, az elmúlt 40-50 év embertelen szocialista-kommunista rendszere, ahol a nemzetet, a családot és az erkölcsöt nem ismerték.
Végezetül kérte a Teremtőt, hogy Szent István népe újra erős legyen és ne veszítse el az országot és a jogos büntetés után egy jobb kor köszöntsön a magyar nemzetre.

A szentmise végén Karaffa János atya, a Pázmaneum elnöke köszönte meg Bíróczi atyának, hogy befogadta az Imakilenced 6. állomását és köszönetét fejezte ki a nagykéri híveknek is, akik gyakori rendszerességgel mindig elutaznak az Imakilencedek helyszíneire és imáikkal buzdítják katolikus testvéreiket. Szalay András atya pedig meghívta a jelenlevőket az Imakilenced 7. állomására Ipolyszakállosra szeptember 28-ára. A nagykéri állomás a Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével zárult, majd a helyi egyházközség szeretetlakomára hívta a lelkiatyákat és a zarándokokat.

Az Imakilencedről készült fényképek megtekinthetőek itt: Link
Pázmaneum