A kezdő vállalkozók a következő három hónapban akár hatmillió korona értékben is pályázhatnak vissza nem térítendő pénzügyi támogatásokért.

A pénzösszeget, amely eléri a 600 millió koronás értéket, a munka-, szociális- és családügyi, valamint a gazdasági minisztérium adja.
Mindkét tárca erre a célra a strukturális alapból tett félre 600 millió koronát. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatást mindazon vállalkozók megpályázhatják, akik nem vállalkoznak hosszabb ideje mint három év. A két tárca így akarja megkönnyíteni a vállalkozók számára a strukturális alapokból való merítést, amivel hozzájárulhatnak a munkanélküliség csökkentéséhez és a versenyképességhez.
Egy vállalkozó 150 ezer koronától egészen hatmillió koronáig terjedő, vissza nem térítendő összeget kaphat három évre. A feltétel: a két tárca legalább egy aktivitásának teljesítése.
A gazdasági minisztériumba benyújtandó projektek főleg a vállalkozás működési részlegének a kiépítésre, annak bővítésére vagy a felújítására kellene, hogy vonatkozzon, de akár anyagi vagy nem anyagi jellegű beruházásokra is vonatkozhatnak. Ugyanakkor a projektnek meg kell felelnie a munkaügyi minisztérium operációs programjának is, ami feltételezi a munkahelyteremtést, az alkalmazottak iskoláztatását vagy akár a tanácsadást a vállalkozás megkezdéséhez.

Felvidék Ma