Ján Mikolaj (SNS) oktatásügyi miniszter nem mindegyik ígérete teljesül az új oktatásügyi reform életbe lépésével az iskolákban szeptember 1-től. A reform legfőbb mozgatórugója a pedagógusok nagyobb szakmai szabadsága és a szélesebb kínálat a tantárgyak terén. Ez utóbbi megvalósulásának legfőbb akadálya viszont az anyagi források szűkössége, ráadásul a tanulók több mozgására vonatkozó elképzelések sem teljesültek, mivel a testnevelés órák száma a valóságban nem lett több. Elvben lehetősége van az iskoláknak arra, hogy például a 30-as létszámú osztályokból két 15-ös létszámú osztályt létesítsenek, viszont ehhez pluszpénzt nem kaptak egy további tanerő alkalmazására. Így aztán a legtöbb helyen maradnak a nagy létszámú osztályok, mégpedig a szabadon választható tantárgyak esetében is, pedig éppen ezek jelentenék az oktatásügyi reform egyik legfőbb hozadékát. Nyelvi lektort is csak nagyon kevés iskola engedhet meg magának, ugyanakkor ennek lehetősége sokszor felmerült a reform vitája során.
Éppen a pénzszűke az, ami miatt a pedagógusok egy része munkabeszüntetéssel fenyegetőzik. Az oktatásügyi tárca már tárgyal a legbefolyásosabb pedagógus szakszervezetekkel, és reméli, hogy végül sikerül a sztrájkveszélyt elhárítani.
Szintén fontos célja volt a reformnak a tanulók aktivizálása a több mozgásra. Ez a cél sem valósul meg azonban maradéktalanul, sőt, a nyelvi órák és a választható tárgyak óraszámának emelkedése miatt a több testnevelés számára egyszerűen már nem maradt hely az órarendben. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy sok helyen egy órával kevesebb testnevelés órájuk lesz az iskolás gyerekeknek, mint eddig.
Pravda, Felvidék Ma