Szeptember 23-án ülésezik a Rimaszombati Városi Képviselő-testület, amely több kényes javaslatot is a napirendjére tűzött, így tárgyalnak a Szlovák Nemzeti Párt javaslatáról, amely kettős keresztet szeretne felállítani a városban, de szó lesz a város egyes közterületein tervezett alkoholtilalomról is. De ismét szó lesz a Gömöri Hírlapról és a Gemerské zvestiről, valamint a város első félévi gazdálkodása is napirendre kerül. Bemutatkozott Rimaszombatban a Detox cég és a Reciklációs Alap. Megtudhatják továbbá a lapból, hogy egy névtelen levélíró már második alkalommal fordult a város vezetéséhez a szerinte az Akasztóhegyen feketén zajló építkezések miatt, hogy a XII. Rákóczi Emlékfutás résztvevői Rimaszombatban is állomásoztak, hogy egyházmegyei kórustalálkozót találkoztak Rimaszécsen, hogy falunapot tartottak Csoltón és Pelsőcardón, hogy két nap alatt két színházi előadást láthattak Rimaszombatban és megnyílt Nagyferenc Katalin első önálló kiállítása. Interjút olvashatnak Tóth Ivetával, a rimaszombati Speciális Alapiskola új igazgatónőjével, aki legfontosabb feladatának a kapcsolatok kiépítését tartja. Vidéki iskolai körképünkben az újbásti és a rimaszécsi alapiskolába látogattunk. Vörös Attila jegyzetében a külföldről átvett személynevek anomáliájáról ír. A Gömöri sztárok rovatunkban Ligárt Iván tornaljai táncost mutatjuk be, aki évek óta nagy sikerrel vezeti a tornaljai Show dance tánccsoportot. A lap kapható a régió standjain, a postákon és a rimaszombati Tompa könyvesboltban.

jdj