Szeptember 24-én a Nyitrai Kerületi Bíróság végleges döntést hozott Fehér Miklósnak, Nyitra megye egykori alispánjának öt magánszeméllyel szembeni egymillió koronás kártérítési igényét illetően. Megerősítést nyert a korábban első fokon született ítélet, mely elutasította Fehér Miklós beadványát – aki azonban fellebbezett a járási bíróság döntése ellen.

A történtek még arra az időszakra nyúlnak vissza, amikor Nyitra megyében MKP-többségű önkormányzat volt (2001-2005), és a komáromi kórház ingatlanjai privatizálásának, eladásának kérdése osztotta meg az MKP-s képviselőket is. Egy ötfős petíciós bizottság – Dr. Maurovich Horváth Lajos, Dr. Gaulieder József, Farkas Attila mérnök, Stubendek László mérnök, Dr. Szabó Olga – 8000 aláírást gyűjtött, melyben szorgalmazták Fehér Miklós megyei alispán leváltását, mivel úgy vélték, hogy a komáromi kórház privatizációját és irányítását érintő döntései nem a választópolgárok érdekeit szolgálták. A petíció aláírói a komáromi kórház akkori igazgatónője távozását is kérték.

Fehér Miklós nem mondott le, – leváltását az akkor MKP-s többségű önkormányzat még csak programjára sem tűzte – és úgy érezte, hogy becsületén csorbát ejtett a petíciós bizottság, ezért egymillió koronás kártérítésre vonatkozó bírósági eljárást kezdeményezett. “A napokban született ítélet végleges, fellebbezni ellene nem lehet. Összhangban van a strasbourgi emberi jogi bíróság hasonló ügyekben hozott döntéseivel“ mondta lapunknak Dr. Szabó Olga, aki jelen volt a perdöntő bírósági tárgyaláson.

Felvidék Ma, on