Végéhez közeledik az általános tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. A szavazásban a református gyülekezetek anyaegyházai vettek részt, akiknek szeptember 15-ig kellett megtartani a rendkívüli presbiteri gyűlést, hogy az egyes tisztségek jelöltjeire leadják a szavazataikat.

A választás eredményét legkésőbb szeptember 16-ig, tehát tegnapig kellett postázni vagy személyesen elvinni a gyülekezet bélyegzőjével ellátott zárt borítékban Komáromba a választási bizottsághoz. Básti Péter, a választási bizottság elnökének tájékoztatása szerint fokozatosan érkeznek a református gyülekezetekből az eredmények. A borítékok bontására azonban csak akkor kerül sor, ha a postán kézbesített összes szavazat megérkezik Komáromba. A kilenc tagú választási bizottság előreláthatólag szeptember 24-én ül össze szavazatszámlálás céljából.
A református gyülekezetek több tisztségre is leadhatták voksukat. Bizonyára a legtöbben arra kívácsiak, hogy ki lesz az 1996-tól a Szlovákiai Református Egyház élén álló Erdélyi Géza után a püspök. Csak emlékeztetőül: a zsinat lelkészi elnökére, ami a püspöki tisztséget jelenti, ezúttal két jelölt közül választhattak a református gyülekezetek: Fazekas László komáromi lelkipásztorra vagy Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztorra adhatták le voksukat. Amennyiben a gyülekezetek presbitériumai úgy szavaztak, mint ahogyan a jelöltek állításakor, amikor Fazekas a jölölő szavazatok 64 százalékát, Somogyi pedig a 25,5 százalékát szerezte meg, akkor nagy valószínűséggel Fazekas László komáromi lelkipásztor lesz a református egyház elnöke a következő hat évben.
Az viszont már most borítékolható, hogy Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztor lesz a magyar ajkú gyülekezetek püspökhelyettese, az egyház főgondnoka pedig Fekete Vince, mivel ezekre a tisztségekre csak egy jelölt indult.
A választási bizottság szeptember 24-én számolja össze a szavazatokat, majd ezt követően haladéktalanul nyilvánosságra is hozza a választások eredményét. Amennyiben senki sem emel kifogást a választások eredménye ellen, akkor a megválasztott tisztségviselők 2009. január elsején elfoglalhatják hivatalukat. – tájékoztatott Básti Péter, a választási bizottság elnöke

Felvidék Ma, sk