Közszolgálati hírügynökséggé alakítják át 2009. január elsejétől az eddig költségvetési intézményként működő TASR szlovák hírügynökséget, amely egyes közhasznú feladatok ellátásáért a továbbiakban is részesül majd az állami költségvetésből.
A TASR átalakításáról rendelkező törvényt kedden hagyta jóvá a szlovák parlament. A saját új jogállását ismertető TASR ennek megfelelően „közhasznú hírszolgálati feladatokat ellátó, független nemzeti tájékoztatási intézményként” definiálja önmagát, amely „önálló jogalanyként maga gazdálkodik majd a saját vagyonával”.

Közszolgálati küldetését és feladatait tekintve a TASR egyebek között „az egyéb médiának és a nyilvánosságnak szánt információkat gyűjt és dolgoz fel, egyszersmind nem kereskedelmi céllal, a nyilvánosság számára térítésmentesen hozzáférhető, írásos adatbankot létesít, amelyet a digitalizálás későbbi folyamatában képarchívummá bővít”.

A TASR elsődleges közszolgálati szerepén belül közhasznú feladatokat is hivatott lesz ellátni, s ezért állami támogatásban részesül. Ennek értelmében információkat gyűjt és szolgáltat a törvényelőkészítés folyamatairól, az Európai Unió intézményrendszerének tevékenységéről, annak döntéseiről, és magáról Szlovákiáról is. Egyebek között a feladatkörébe tartozik a külföldi felhasználásra szánt (országimázst szolgáló) információk gyűjtése, tárolása is, nemkülönben a tudományos- és oktatási célokat szolgáló elektronikus kép-és hangadattár hozzáférhetőségének biztosítása. Közhasznú feladatainak ellátásáért a hírügynökség a jövőben évente 52,6 millió korona (1,69 millió euró) költségvetési támogatásban részesül. Az összeg azonos a TASR-nek eddig is kijáró költségvetési támogatás összegével. Az erről rendelkező, egytől három évig kiterjeszthető időszakra szóló szerződést a TASR a kulturális tárcával köti meg.

Hasonlóképpen mint két másik szlovák közszolgálati intézménynél, a rádiónál (SRo) és a televíziónál (STV), a TASR-nél is létrejön az öt személyből álló felügyelőtanács, melynek négy tagját – jogi, gazdasági, újságírói és informatikai területen avatott szakembereket – a parlament kulturális-és médiabizottságának javaslata nyomán a parlament választja meg, vagy hívja vissza. A testület ötödik tagját a TASR-nél dolgozó személyek a maguk soraiból választhatják meg és hívhatják vissza. A testület tagjainak megbízatása öt évre szól, s ezen feladatuk ellátása minden politikai, vagy médiával érintkező tevékenységgel összeegyeztethetetlen. A hírügynökség vezérigazgatóját meghallgatás nyomán, öt évre szóló megbízatással a felügyelőtanács szavazás útján, egyszerű többséggel választja meg.
emasa.hu