A dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában 2008. szeptember 19-én (pénteken) 17:00 órakor nyílik Almási Róbert festőművész kiállítása. A kiállítást Viliam Kühn mérnök és Borbély Károly festőművész nyitják meg. A tárlat október 3-ig lesz megtekinthető a Vermes-villában.

Almási Róbert 1948. január 27-én született Móroczkarcsán. 2004-ben visszatért szülőfalujába, így otthona, műterme, galériája Móroczkarcsán van.
A pozsonyi képzőművészeti főiskolán, ahol monumentális festészetet tanult mesterei voltak: Csemicky László, Matejka Peter és Gajdoš František.
A főiskolai önarcképtől a konstruktív figuralitáson át elérkezett egy elvontabb, átírtabb, konstruktív képivilág megteremtéséhez, a biztonsághoz, amellyel a különböző anyagokat kezeli, amivel a más-más technikát alkalmazza.
Képeit a rafináltan kifinomult képszerkesztés, a hatékony színváltás és érzéki erotika jellemzi.Festményeinek túlnyomó többsége dinamikus, mozgással telített figurális alkotás, amelyek motivációjukat az emberek egymásközti kapcsolatából merítik. Témái között egyre nagyobb teret kap a tájkép is, az állandó téma a nő és a ló mellett. Tájábrázolása a csallóközi tájat, a változó természetet jeleníti meg.
Alkotásainak alapja mindenekelőtt az egyszerü és pontos kompozíció, de leghatásosabb kefejezőeszköze a szín, amellyel meghatározza a kép érzelmi és hangulati töltetét. Színskálája gazdag, megtalálható a túlfűtött narancsárgától, a vörösön és okkeren keresztül a hideg kékig minden.
Mondanivalóját ki tudja fejezni fában (domborművei megtalálhatók Strečnón, és Tvrdošínban), textilben (gobelinjei megtalálhatók Habovkán) és hasított márványban (alkotása megtalálható Dunaszerdahelyen). Számos nagyméretű alkotása van, amelyek nem csupán Dunaszerdahely városát díszítik, hanem fellelhetők Zlatovcén és Vinnén is. A Nyugatszlovákiai Művészeti Társaság elnöke.

Felvidék Ma, robertalmasi.sk