A tanév első napját leginkább az elsősök várják. Ők a Nagykürtösi járás 9 iskolájában 50-en vannak. Ám rajtuk kívül is vannak olyak, akik már nagyon várták az osztálytársakkal való találkozást, így természetszerűleg az első tanítási napot is.
Ám a legnagyobb még mindig azok csoportja, akik úgy gondolják, meglennének iskola nélkül. E két csoport képviselői 445-en vannak ebben a régióban.
Nem szokványos tanév vár rájuk. Az oktatási törvény módosítása új feladatok, kihívások elé állította a tantestületeket és az igazgatókat is. Röviden arról, hogy a régióban ki hogyan élt a törvény adta lehetőségekkel:
A három egyházi kisiskola (Kelenye, Hidvég, Óvár) a magyar nyelven kívül természetesen a hitoktatást erősítette, fél-fél órában pedig a rajzot és a környezetismeretet. E három intézménynek összesen 18 diákja van.
A járás negyedik kisiskolája Inámban van, ahol a diákok létszáma 10, és elsősorban (ugyancsak) a magyar nyelv oktatását erősítették.
Csábon a közös igazgatású alapiskolában a magyarul tanuló diákok száma 28-ra sorvadt. Itt szintén a magyart és hittant erősítették a kicsiknél, míg az 5. osztályban a matematikát és az idegen nyelvet.
Lukanényében 60 a magyar részleg diákjainak a száma. Itt új tantárgy bevezetésére szintén nem került sor, a már meglévőket bővítették.
Az ipolynyéki alapiskola szintén azon iskolák közé tartozik, ahol a törvény adta lehetőségekkel óvatosan bántak. Míg az 1. osztályban az anyanyelv oktatásán kívül a hittan és a természetismeret óráinak számát növelték, addig az 5. évfolyamban a matematikáét, az informatikáét, a természetrajzét és a földrajzét. Az itt tanuló diákok száma 163.
Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón és Ipolybalogon hasznosítják merészen az új iskolatörvény adta szabadságot. Mindkét iskolában az identitástudat fejlesztését elősegítő új tantárgyat vezettek be az órarendbe. Ipolyvarbón regionális nevelés keretén belül népi hagyományokkal, mesterségekkel fognak foglalkozni, míg Ipolybalogon ugyanezen tantárgy keretében a hagyományőrzést, a régi falusi életmód megismerését, feltárását, értékeinek felfedezését tartják szem előtt. Ezenkívül az első és ötödik osztályban bővítették a tornaórák számát, hisz az egészséges életmódhoz hozzátartozik a rendszeres testmozgás is. Természetesen az elsősök a kötelezőhöz képest itt is emelt óraszámban fognak a magyar nyelvvel foglalkozni.
A diákok száma Ipolyvarbón 60, míg a régió ezen iskolaévtől legnépesebb iskolájában, Ipolybalogon 173.
Hamerlik Mária