A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága 2008. október 15-én tartotta negyedik ülését az Országgyűlésben. Az ülést Németh Zsolt, a KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottság elnöke és Kocsi László, az albizottság társelnöke elnökölte. Az Albizottság áttekintette a 2008. évi Plenáris Ülés Állásfoglalásából következő feladatokat, valamint egyes aktuális kérdéseket, és a következőket határozta el:

1) A KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottsága alaptalannak tartja az elmúlt időszakban a KMKF ellen a szlovák kormánykoalíció részéről indított támadásokat. A KMKF Statútuma, illetve az Országgyűlés 2008. március 3-i határozata szerint a KMKF semmilyen alkotmányos és nemzetközi jogi normát nem sért, konzultatív jelleggel működik, és megfelel más EU-tagállamok hasonló céllal létrehozott testületei jellegének. Az Albizottság támogatásáról biztosítja a két ország törvényhozása közötti érdemi párbeszédet, és készen áll a KMKF tapasztalatainak megosztására.

2) A Külügyi és Európa-ügyi Albizottság a KMKF Plenáris Ülése állásfoglalásának megfelelően megalakítja Szórvány Munkacsoportját. A munkacsoport évente egyszer, vagy az Albizottság elnökének és társelnökének közös kezdeményezésére soron kívül ülésezik. A munkacsoport ülésének eredményei alapján a KMKF Titkársága előterjesztéseket tesz az Albizottság számára. Az Albizottság ennek megfelelően kezdeményezi a KMKF Statútumának módosítását.

3) Az Albizottság felkéri a KMKF Titkárságát, hogy a Nemzeti Együttműködési Stratégia alapján készítsen előterjesztést az Albizottság számára a magyar közösségek kül- és Európa-politikai együttműködésének koncepciójáról.

4) Az Albizottság felkéri a KMKF Titkárságát, hogy szakértői anyagok bekérésével készítsen áttekintő elemzést a Magyarországgal szomszédos országok azon jogszabályairól és joggyakorlatáról, amelyek közvetlenül, vagy közvetetten érintik a magyar közösségek és tagjaik jog- és esélyegyenlőségét, fennmaradásuknak és az általuk lakott régiók etnikai arculata megmaradásának esélyeit. Az Albizottság folyamatos tájékoztatást kér az ezzel kapcsolatos elemző munka előrehaladásáról.

5) Az Albizottság felkéri a magyar külügyminisztert, hogy továbbra is járjon el az ukrán kormány illetékeseinél a kisebbségek nyelvi jogainak a vonatkozó nemzetközi szerződésekben meghatározott eljárásokkal, illetve a nemzetközi szervezetek eljárásaival, továbbá a vonatkozó kétoldalú szerződésekben foglaltakkal összhangban történő helyreállítása érdekében.

6) Az Albizottság felkéri a KMKF elnökét, hogy intézzen levelet a szerb törvényhozás házelnökéhez, amelyben üdvözli az integrációbarát szerb kormány megalakulását, és egyidejűleg felhívja figyelmét a kisebbségpolitikai együttműködésben rejlő lehetőségekre. Az Albizottság üdvözli a vajdasági tartományi Statútum elfogadását, és kifejezi reményét, hogy azt a szerb törvényhozás mielőbb törvénybe iktatja. Az Albizottság szorgalmazza a nemzeti tanácsokról szóló szerbiai törvény mielőbbi elfogadását.

Budapest, 2008. október 15.