A Világosság református egyházi műsorban Tarr Ferdinánd kistárkányi lelkipásztor arról elmélkedik, hogy miért indul el József testvérei után és mi vezeti József testvéreit arra, hogy rabszolgakereskedőknek adják el fivérüket.

A Szlovákiai Református Egyházban a szeptember 24-ei szavazatszámlálás eredményével lezárult a tisztújítás. A két püspökjelölt közül Fazekas László komáromi lelkipásztor került ki győztesen. A választások után a január elsején hivatalba lépő püspök először az egyházi műsornak nyilatkozik a tisztújítás eredményéről és a jövőbeli tervekről. A műsorban megszólal Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztor, leendő püspökhelyettes is. A műsor további részében egyházi hírek hangzanak el, kihirdetik a Bibliaismereti játék legújabb feladványát és kiderül az is, hogy a két héttel ezelőtt feltett kérdés válaszadói közül ki kapja a Szlovákiai Református Egyház zsinati elnökségének a könyvajándékát.

Műsorvezető-szerkesztő Iski Ibolya

Műsoridő: október 5, vasárnap, 8.05 – 8.45
Ismétlés: október 6, hétfő, 12.05 – 12.45

www.radiopatria.sk

Nitra 1098
Rimavská Sobota 1017
Prešov 702